SO HUU TRI TUE

Nhãn phụ sản phẩm mỹ phẩm phải ghi những thông tin gì?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi phân phối mặt hàng mỹ phẩm. Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ về nhãn hàng hóa, trong đó ghi rõ người chịu trách nhiệm về sản phẩm là tên công ty chúng tôi. Ngày 01/6/2018 vừa qua công ty chúng tôi đổi sang một tên mới.

 Vậy các sản phẩm đã lưu hành trước 01/06/2018 chúng tôi có phải thay nhãn mới trong đó ghi người chịu trách nhiệm về sản phẩm là tên mới hay không?

Trả lời:

Nghị định 43/2017/NĐ-CP 

về nhãn hàng hóa có quy định:

Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

nhan phu san pham my pham

 

Phụ lục I quy định về nội dung thông tin ghi trên nhãn mỹ phẩm như sau:

a) Định lượng;

b) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

c) Số lô sản xuất;

d) Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng/hạn dùng;

đ) Với những sản phẩm có độ ổn định dưới 30 tháng, bắt buộc phải ghi ngày hết hạn;

e) Hướng dẫn sử dụng trừ khi dạng trình bày đã thể hiện rõ cách sử dụng của sản phẩm;

g) Thông tin, cảnh báo.Vậy, theo quy định nêu trên, đơn vị bạn đổi tên từ ngày 01/06/2018  thì tên này sẽ được dùng để ghi vào nhãn dùng để  dán cho những hàng hóa chưa được tung ra thị trường từ ngày 01 tháng 06 năm 2018. Những sản phẩm đã bán cho khách hàng hoặc cho người tiêu dùng trước thời điểm 01/06/2018 bạn không cần phải thu hồi để sửa lại nhãn phụ bởi việc đổi tên không làm thay đổi tư cách pháp nhân cũng như trách nhiệm pháp lý của công ty bạn  đối với hangf hóa bạn bán ra thị trường.

Theo luatminhkhue


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài