SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Xem xét đưa nghiên cứu khoa học trở thành tiêu chí đánh giá cán bộ

15:28, 29/03/2023
(SHTT) - GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khuyến khích, động viên các cán bộ, nhân viên có khát vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, để nghiên cứu khoa học trở thành nhu cầu; đồng thời nên coi nghiên cứu khoa học cũng là một tiêu chí đánh giá cán bộ.

Ngày 28/3/2023, Đoàn công tác của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, do GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về khảo sát hoạt động nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan Đảng phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội, giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Dự và làm việc với Đoàn về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cùng đại diện các ban Đảng của Thành ủy, các sở, ngành liên quan.

image_gallery

 

Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan Đảng phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết, Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, Thành ủy, HĐND, UBND TP luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KH&CN, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Để thúc đẩy hoạt động KH&CN, từ năm 2016 đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND TP đã ban hành 54 văn bản, cơ chế, chính sách lĩnh vực này nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

Ngày 17/3/2021, Thành ủy Hà Nội khóa XVII ban hành Chương trình số 07-CTr/TU về “Đẩy mạnh phát triển KH, CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”- một văn bản quan trọng xác định định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển KH&CN của TP giai đoạn 2021-2025. BCĐ Chương trình đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, trong đó phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện 7 chỉ tiêu của Chương trình và phân công thực hiện 35 nhiệm vụ, đề án, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình.

Báo cáo cho biết, từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã phê duyệt và triển khai 493 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, trong đó 145 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Đặc biệt, năm 2018, Thành phố đã triển khai Chương trình số 20-CTr/TU về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học và thực tiễn đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Chủ nhiệm chương trình, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy là Phó Chủ nhiệm chương trình...

Với những chương trình và chính sách được triển khai kịp thời, trong giai đoạn 2016-2022, đã có 145 đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy, quận ủy, huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Việc nghiên cứu khoa học đã góp phần làm rõ cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, chỉ ra các luận cứ khoa học, góp phần tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các chương trình hành động, kế hoạch, đề án, dự án, các khâu đột phá về công tác xây Đảng và hệ thống chính trị; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; cải cách thủ tục hành chính, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có được kết quả trên là do hằng năm, Thành phố đã bố trí kinh phí cho sự nghiệp khoa học, công nghệ, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình về khoa học, công nghệ của Thành phố. Các nhiệm vụ nghiên cứu đã thu hút được sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín và sự phối hợp của các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học, công nghệ trên địa bàn. Các kết quả nghiên cứu đều có đóng góp phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Mặc dù vậy, từ một số khó khăn, bất cập thể hiện trong thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã nêu một số kiến nghị với các bộ, ngành T.Ư liên quan để góp phần thực hiện tốt hơn hoạt động này trong thời gian tới. Trong đó, kiến nghị T.Ư xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu giúp Thành ủy có cơ sở khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các Bộ Tư pháp, KH&CN nghiên cứu, đồng thuận các đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về KH&CN do TP Hà Nội đề xuất đưa vào Luật Thủ đô (sửa đổi).

Thành ủy cũng đề nghị Bộ KH&CN nghiên cứu, đề xuất Chính phủ đổi mới quy định, quy trình về tuyển chọn các đơn vị, cá nhân đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; điều chỉnh chính sách tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN để đơn giản hóa thủ tục; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn... Đồng thời, Bộ KH&CN thường xuyên làm việc với Hà Nội để cùng hợp tác, đề xuất, xây dựng, triển khai các cơ chế đặc thù của Thủ đô.

3

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của Thành phố và Đoàn khảo sát thảo luận làm rõ kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố. Đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập; đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược cho Thành ủy trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu bật những kết quả của Thành phố trong việc nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan Đảng phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy Hà Nội, giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố Hà Nội luôn chú trọng việc phối hợp với các cơ quan Trung ương trong đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy. Đồng thời, Thành phố tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc tế để tiếp thu kinh nghiệm của thế giới trong lĩnh vực này. Trong đó, tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và khả năng triển khai thực tiễn trên địa bàn; nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn.

Cùng với đó, Thành phố huy động nguồn lực trong và ngoài nước để giải quyết những “điểm nghẽn” trong phát triển hiện nay về xây dựng thể chế, phát triển văn hóa, chuyển đổi số… theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“TP sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, trong đó có sửa đổi Luật Thủ đô để hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo cơ chế đột phá để phát triển Thủ đô; tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu khoa học thông qua các trường, cơ sở đào tạo của TP”- đồng chí nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ những nhóm nhiệm vụ giải pháp TP Hà Nội sẽ tập trung trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thành ủy kiến nghị T.Ư sớm có giải pháp khơi thông Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học và có cơ chế cho các chủ DN tham gia vào lĩnh vực này, nhằm từng bước hoàn thiện thị trường KH&CN của Thủ đô.

Kết luận Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú đánh giá cao những kết quả mà Thành phố đạt được trong việc nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác tham mưu của Thành ủy Hà Nội thời gian qua; đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể với Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác này. Nhấn mạnh tầm quan trọng việc nghiên cứu khoa học nói chung và phục vụ công tác tham mưu cho Thành ủy nói riêng, đồng chí Phùng Hữu Phú cho biết, thành phố Hà Nội đã triển khai nghiên cứu khoa học một cách bài bản, công phu, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị; triển khai phong phú trên cơ sở thực tiễn.

4

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận Hội nghị 

Chia sẻ với những khó khăn của Thành phố trong công tác này, đồng chí Phùng Hữu Phú cho rằng, Thành phố cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về vai trò của nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ chính trị. Trong đó, cần nhận thức rằng nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị của các ban Đảng, cơ quan tham mưu. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế để khuyến khích, động viên các cán bộ, nhân viên có khát vọng, đam mê nghiên cứu khoa học, để nghiên cứu khoa học trở thành nhu cầu; xem nghiên cứu khoa học là 1 tiêu chí đánh giá cán bộ (luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và tăng lương).

Đồng chí Phùng Hữu Phú mong thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ tham mưu cho Đảng thông qua đầu tư cho các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu chính sách của Thành phố và một số công trình văn hóa của Thủ đô. Cùng với đó là tiếp tục nghiên cứu tích hợp để có những đề xuất xứng đáng trong việc sửa Luật Thủ đô với những cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học, công nghệ.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.