Vinamilk

Bằng độc quyền sáng chế là gì và điều kiện cấp bằng độc quyền sáng chế

(SHTT) - Bằng độc quyền sáng chế có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nếu không được “bảo hộ độc quyền”, việc sao chép có thể xảy ra, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, thương mại hóa sản phẩm. Vậy bằng độc quyền sáng chế là gì?

 Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là độc quyền được cấp để bảo hộ sáng chế. Bằng độc quyền sáng chế mang lại cho chủ sở hữu độc quyền ngăn cấm người khác khai thác thương mại sáng chế trong một thời hạn nhất định để đổi lại việc họ phải bộc lộ sáng chế cho công chúng.

Vì vậy, chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế (người được cấp hoặc chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế) có thể ngăn cấm người khác sàn xuất, sử dụng, chào bán, bán hoặc nhập khẩu sáng chế được bào hộ mà không có sự cho phép và có thể kiện ra Tòa bất kỳ ai khai thác sáng chế được bảo hộ mà không được phép của họ.

bang doc quyen sang che

 

Vai trò của bằng độc quyền sáng chế

Nói về vai trò của bằng độc quyền sáng chế, anh Nguyễn Văn Tuyên, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ từng chia sẻ: 

"Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho phép doanh nghiệp có được quyền sở hữu đối với các tài sản vô hình và khai thác tối đa tiềm năng của những tài sản này. Các doanh nghiệp đang tạo ra và sử dụng rất nhiều quyền sở hữu trí tuệ. Vì thế doanh nghiệp cần xem xét một cách có hệ thống các biện pháp cần thiết để bảo hộ, quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất từ quyền này. Nếu một doanh nghiệp sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, thì doanh nghiệp đó phải xem xét việc mua chúng hoặc nhận được quyền sử dụng các quyền đó thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng để tránh những tranh chấp hoặc kiện tụng sau này.

Trong lĩnh vực công nghệ, tốc độ cải tiến sản phẩm sẽ nhanh hơn so với nhiều lĩnh vực khác, việc được “bảo hộ độc quyền” những sản phẩm công nghệ trước khi sản phẩm được hoàn thiện và bán ra thị trường sẽ giúp doanh nghiệp đi trước “một bước” trong việc chiếm lĩnh thị trường. Nếu không được “bảo hộ độc quyền”, việc sao chép có thể xảy ra, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển, thương mại hóa sản phẩm".

Điều kiện cấp bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có tính mới: Có tính mới thể hiện ở việc sản phẩm và tính năng của nó so với những cái đã có rồi, thể hiện tính mới so với các sản phẩm cũ, chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

Có trình độ sáng tạo: Điều này thể hiện ở việc vượt qua sự hiểu biết thông thường của những người có thể sáng tạo ra nó. Không dễ dàng để phát minh ra và có ý tưởng về sáng tạo đó.

Có khả năng áp dụng công nghiệp: Là việc những lợi ích mà sản phẩm đó mang lại, phục vụ cho quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người.

Hải Hà


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE