Vinamilk
Mức xử phạt lỗi vi phạm bản quyền với cá nhân và công ty

Mức xử phạt lỗi vi phạm bản quyền với cá nhân và công ty

Câu hỏi: Máy tính cá nhân của tôi có sử dụng trái phép phần mềm nx (một phần mềm thiết kế) với mục đích cá nhân để học tập nâng cao kiến thức. Trên máy tính của tôi có sử dụng mail của công ty tôi đang làm việc. Công ty của tôi không có nhu cầu sử dụng phần mềm đó.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE