Vinamilk

300 nhà vệ sinh thông minh sử dụng năng lượng mặt trời dự kiến sẽ triển khai tại Đà Nẵng

(SHTT) - Dự kiến 300 nhà vệ sinh thông minh này sẽ được lắp đặt trên đường phố ở Đà Nẵng để phục vụ mọi người trong năm nay.

 TP Đà Nẵng dự kiến lắp đặt 300 thiết bị "Tiểu tiện" thông minh này dùng năng lượng mặt trời, lọc nước tiểu thành nước sạch để tưới cây, có phát wifi, sẽ ưu tiên triển khai đầu tiên tại Đà Nẵng.

1

Ảnh Trần Hữu Đăng Nhật 

Hệ thống này sẽ được người dọn 3 lần trên một ngày, với quy trình tự động xả nước khi sử dụng xong, và đóng cửa tự động khi không sử dụng. Được biết rằng những nhà vệ sinh thông minh do một đơn vị tư nhân triển khai, công nghệ xử lý nước tiểu thành nước sạch để tưới cây đã có bằng sáng chế.

2

 

3

 

Điều quan trọng nhất là nguồn quỹ để duy trì các hoạt động của nhà vệ sinh thông minh này đáp ứng đủ cho việc lắp đặt 300 máy trong năm và ưu tiên tại khu vực đô thị của Đà Nẵng trước. 

Thành Nhơn