Vinamilk

2 năm liên tiếp lỗ đậm, 'ông lớn' Lilama nhận chỉ đạo gì từ Bộ Xây dựng?

2 năm liên tiếp lỗ đậm, Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo Lilama tập trung quyết toán, thu hồi công nợ còn tồn đọng kéo dài tại các dự án.

Lilama: Doanh thu giảm do thoái vốn tại 7 công ty

Năm 2018, mặc dù công ty mẹ vẫn có lãi 51 tỷ đồng nhưng thị trường ngành xây lắp gặp khó bên cạnh một số công ty con và công ty liên kết thua lỗ (công ty con là Công ty Cổ phần Lisemco lỗ sau thuế 183 tỷ đồng) ảnh hưởng tới lợi nhuận Lilama.

Đầu năm 2019, Lilama đã thoái vốn khỏi Lisemco nên không còn ảnh hưởng tới kết quả hợp nhất.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, doanh thu của Lilama là 7.042 tỷ đồng, giảm 47,5% so với năm 2018 (doanh thu năm 2018 là 13.412 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là âm 86 tỷ đồng, năm 2018 âm 182 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Lilama tính từ ngày 31/12/2019 là 8.175 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018.

Lý giải về việc doanh thu và tài sản giảm, Bộ Xây dựng cho biết năm 2019, Lilama đã thoái vốn tại 7 công ty. Trong đó thoái hết tại 3 công ty và thoái một phần vốn từ công ty con xuống thành công ty liên kết tại 4 công ty. Do số lượng công ty con giảm, dẫn đến doanh thu và tổng tài sản hợp nhất giảm so với năm 2018.

Ngoài ra, năm 2019 dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ -Lilama vẫn có lãi (lợi nhuận sau thuế 63 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 vẫn âm 86 tỷ đồng. Nguyên nhân theo Bộ Xây dựng, là do một số công ty con, công ty liên kết hoạt động thua lỗ, trong đó có Công ty CP Lisemco lỗ lớn với 183 tỷ đồng. Đến đầu năm 2019, Lilama đã hoàn thành việc thoái vốn tại công ty này nên lỗ của doanh nghiệp này không còn ảnh hưởng đến kết quả hợp nhất của Lilama.

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong những năm qua, thị trường xây lắp, chế tạo trong nước không thuận lợi, cùng với đó, các dự án đầu tư công đình hoãn, giãn tiến độ làm cho thị trường công việc trong nước đối với ngành xây lắp vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của Lilama.

Cụ thể, năm 2018 và 2019 gần như không có các dự án lớn trong nước triển khai (ngoài dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2), vì vậy doanh thu của Lilama đã tụt giảm mạnh.

Doanh thu có được năm 2018, 2019 chủ yếu vẫn đến từ các dự án triển khai trước năm 2017 và đi vào giai đoạn cuối của dự án như dự án nhiệt điện Sông Hậu 1; Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng...

Cuối năm 2019, Lilama còn 5 công ty con và 11 công ty liên kết trong khi cuối năm 2018 có 10 công ty con và 10 công ty liên kết. Năm 2019, do số lượng công ty con giảm dẫn đến doanh thu và tài sản hợp nhất giảm. Trong năm 2019, Lilama thoái toàn bộ vốn Lisemco nên khoản dự phòng được ghi nhận khiến lãi sau thuế hợp nhất âm.

Bộ Xây dựng chỉ đạo gì?

 

Lilama đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 6/4/2016 với số vốn điều lệ gần 800 tỷ đồng, vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu nắm giữ 97,88% vốn điều lệ.

2 năm liên tiếp lỗ đậm, Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo Lilama tập trung quyết toán, thu hồi công nợ còn tồn đọng kéo dài tại các dự án.

Riêng tại dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, dự án đã vận hành hiệu quả trên 5 năm, hết thời gian bảo hành 3 năm nhưng khoản công nợ chủ đầu tư PVN chưa thanh toán cho Lilama là gần 1.416 tỷ đồng.

Ngoài ra, Lilama sẽ tái cấu trúc toàn diện cùng với việc thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết, khoản đầu tư không hiệu quả. Hiện tại, Bộ Xây dựng cho biết đang tập trung triển khai công tác thoái giảm vốn nhà nước về 51% trong năm 2020 tại Lilama theo đúng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020.

Tổng giá trị tài sản tính đến cuối năm 2019 là 8.175 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cuối năm 2018.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ