SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Mặc dù thu nhập lên tới 30 triệu đồng mỗi tháng, song nhiều nhân viên ngân hàng vẫn nhảy việc. Phần lớn ngân hàng vẫn gặp khó trong việc tuyển dụng nhân sự.