Vinamilk
Thành lập Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Thành lập Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính-Quản trị kinh doanh.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE