Sea Bank

Tổng kết dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị TSTT ở trong và ngoài nước”

(SHTT) - Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị TSTT ở trong và ngoài nước” do Viện Khoa học SHTT chủ trì được thực hiện từ tháng 9/2018 - 8/2020.

Dự án "Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước" thuộc chương trình phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ đến năm 2020 - Chương trình 2075. Chương trình được triển khai nhằm đào tạo cho các doanh nghiệp về khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, pháp lý liên quan tới việc tạo dựng, xác lập quyền SHTT và quản trị TSTT. Bên cạnh đó, dự án cũng hướng đến mục tiêu tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc khai thác thông tin SHTT, tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ, gia hạn hoặc duy trì hiệu lực, thương mại hoá TSTT, bảo vệ quyền SHTT và tổ chức quản trị TSTT.

Sau thời gian dài triển khai, ngày 24/11/2020, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án.

5

 TS. Tạ Bá Hưng – Chủ nhiệm chương trình 2075

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Tạ Bá Hưng – Chủ nhiệm chương trình 2075 cho biết, những năm trước đây, hoạt động khai thác SHTT tại Việt Nam chưa thật sự hiệu quả. Số lượng đơn đăng ký còn ít, khai thác văn bằng bảo hộ, sử dụng nhãn hiệu chưa cao, ít nhãn hiệu, thương hiệu có giá trị lớn trên thế giới. Nguyên nhân là do nhận thức của doanh nghiệp về SHTT chưa đầy đủ và doanh nghiệp chưa hoặc không có chuyên gia hỗ trợ giúp họ tạo dựng, quản trị, khai thác, sử dụng và phát triển các văn bằng đã được bảo hộ. Chính vì vậy, dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị TSTT ở trong và ngoài nước” đóng vai trò rất quan trọng.

Để thực hiện những mục tiêu trên, dự án đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quản trị TSTT. Kết quả, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện) đã tổ chức thành công 7 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản trị TSTT (Miền Bắc 2 lớp, miền Nam 3 lớp và miền Trung 2 lớp). Viện cũng xây dựng, xuất bản 1500 cuốn sổ tay hướng dẫn về quản trị TSTT.

4

ThS Bùi Tiến Quyết - Chủ nhiệm dự án "Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước"

ThS Bùi Tiến Quyết - Trưởng phòng ĐT-TT (VIPRI), Chủ nhiệm dự án cho biết, trong khuôn khổ dự án, Viện đã có hơn 3000 lượt tư vấn cho doanh nghiệp về tạo dựng, xác lập, bảo vệ quyền SHTT, TMH TSTT và quản trị TSTT. Việc tư vấn được thực hiện thông qua các hệ thống tư vấn như điện thoại (1800556863), bàn tư vấn trực tiếp, tư vấn chuyên gia. Nội dung tư vấn được thực hiện bài bản nhờ xây dựng bộ câu hỏi đáp và mẫu phiếu yêu cầu - trả lời tư vấn.

1

 ThS Bùi Tiến Quyết  - Trưởng phòng ĐT-TT VIPRI (trái), TS. Tạ Bá Hưng - Chủ nhiệm chương trình 2075 (giữa), TS. Tạ Quang Minh - Viện trưởng VIPRI (phải) chủ trị buổi hội nghị

Nội dung thứ ba được thực hiện trong dự án là hỗ trợ khai thác TT SHCN, đăng ký bảo hộ, bảo vệ quyền SHTT, TMH TSTT và quản trị TSTT. Hoạt động này được nhiều đơn vị truyền thông đưa tin.

Như vậy, dự án đã hoàn thành đầy đủ về số lượng và chất lượng các sản phẩm. Thông qua dự án, bước đầu hình thành và phát triển dịch vụ tư vấn của tổ chức trung gian liên quan đến hoạt động SHTT.

2

 Các đại biểu dự hội nghị tổng kết dự án "Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước"

Tại buổi hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến dự án được Ban chủ nhiệm và các đại biểu trao đổi sôi nổi, thẳng thắn.

Minh Tuệ