SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 25/06/2024
  • Click để copy

Hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2018

13:42, 06/02/2019
(SHTT) - Từ khi Luật SHTT có hiệu lực thi hành, tỉnh Nam Định đã tổ chức quán triệt, triển khai Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, phổ biến các quy định về các đối tượng SHTT đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Từ khi Luật SHTT có hiệu lực thi hành, tỉnh Nam Định đã tổ chức quán triệt, triển khai Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, phổ biến các quy định về các đối tượng SHTT như: quyền tác giả, quyền liên quan; giống cây trồng; sở hữu công nghiệp đến các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT, cơ quan thực thi trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Phổ biến  - Tuyên truyền

Từ đó đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản có liên quan về SHTT như: Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Nam Định (Ban hành kèm theo Quyết định số: 27/2010/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Nam Định); Quy định quản lý sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định (Ban hành kèm theo quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh);Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Nam Định); Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định); Nghị quyết 42/2017- HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Công tác phổ biến, tuyên truyền thi hành Luật SHTT tại tỉnh Nam Định được triển khai dưới nhiều hình thức như tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website…). Kết quả, từ khi Luật SHTT có hiệu lực đến nay đến nay (2006-2018) các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được trên 150 cuộc hội thảo, hội nghị tập huấn với gần 9.100 lượt người tham dự (Sở Khoa học và Công nghệ: 142 cuộc, 8.400 lượt người; Quản lý Thị trường (Sở Công thương) 08 cuộc, 560 lượt người; Sở Văn hoá thể thao và du lịch 02 cuộc với 140 lượt người); Thực hiện phát sóng 72 Chương trình “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; tư vấn, hướng dẫn trên 600 lượt người về đăng ký, xác lập quyền SHTT.

Sở Khoa học và Công nghệ đã biên soạn và phát hành các tài liệu về sở hữu trí tuệ như: Biên soạn, phát hành 1000 cuốn sổ tay hướng dẫn về xác quyền về sở hữu trí tuệ; Biên soạn, phát hành 1000 cuốn sổ tay hướng dẫn về xác quyền về sở hữu trí tuệ; Biên soạn và phát hành 1000 cuốn Sổ tay hướng dẫn xác lập quyền về sở hữu trí tuệ đối với 03 loại đối tượng: Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế/chuyển giao công nghệ; Biên soạn, phát hành 1000 cuốn sổ tay đăng bạ về Nhãn hiệu giai đoạn 2000-2012.

nd

 Lễ ký kết chương trình hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Sở KH&CN với Cục SHTT

Triển khai thực thi

Công tác thực thi quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Nam Định được triển khai, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi, góp phần hạn chế nạn buôn lậu, gian lận thương mại, tích cực bảo vệ quyền SHTT và quyền lợi của người tiêu dùng. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh hàng năm đều xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, mở các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên đề dịp lễ, tết về chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT theo lĩnh vực, ngành hàng, nhóm mặt hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, vật nuôi cây trồng như: thực phẩm, vật tư nông nghiệp, mỹ phẩm, mũ bảo hiểm, ...

Sở Khoa học và Công nghệ đã thanh tra, kiểm tra được 257 cơ sở sản xuất - kinh doanh hàng công nghiệp thực phẩm, sắt thép xây dựng, sản xuất bia, xăng dầu, mũ bảo hiểm trong việc chấp hành các quy định về sở hữu công nghiệp, kết quả phát hiện 31 vụ vi phạm nhãn hiệu, phạt tiền 11,1 triệu đồng và buộc tiêu huỷ sản phẩm giả mạo. Mặt khác, thanh tra Sở đã phối hợp với thanh tra Bộ KH&CN thanh tra theo đơn tố cáo sự xâm phạm quyền SHCN về nhãn hiệu đối với 04 đơn vị sản xuất, kinh doanh bánh kẹo trên địa bàn tỉnh Nam Định, Thanh tra sở đã tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 01 đơn vị, số tiền phạt 30 triệu đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn, hướng dẫn về đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Số đơn đăng ký và được cấp văn bằng hàng năm đều tăng. Đặc biệt trong giai đoạn từ 2010 - 2016 đã toàn tỉnh có 1040 hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ (trong đó có 676 văn bằng được cấp). Tỉnh đã lựa chọn những sản phẩm đặc sản, sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nam Định để hỗ trợ, xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Đến nay Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ cho 08 sản phẩm (Chỉ dẫn địa lý Gạo tám xoan Hải Hậu; Nhãn hiệu chứng nhận Đồ gỗ La Xuyên, Nhãn hiệu tập thể rượu nếp Yên Phú, Nhãn hiệu tập thể Nước mắm Giao Châu, Nhãn hiệu tập thể cá bống bớp Nghĩa Hưng, Nhãn hiệu Tập thể làng nghề bánh kẹo Đông Cường; Nhãn hiệu tập thể làng nghề cây cảnh Vị Khê, Nhãn hiệu tập thể Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ).

Sáng tạo - Sáng kiến

Hoạt động sáng kiến tại các cấp các ngành đã được đông đảo tầng lớp nhân dân quan tâm và hưởng ứng tích cực tham gia. Nhiều sáng kiến đã giúp các đơn vị tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí nguồn nhân lực đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hàng năm Sở KH&CN tiến hành xét và công nhận sáng kiến cấp tỉnh, Từ năm 2010 đến nay đã công nhận gần 300 sáng kiến cấp tỉnh.

- Định kỳ 2 năm một lần phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Nam Định triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định và hàng năm đều phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh. Các cuộc thi đều được các cấp, ngành và công nhân viên chức lao động và doanh nghiệp quan tâm và gửi các giải pháp tham gia Cuộc thi.

Thực hiện Quyết định số 68/2005/QĐ- TTg ngày 04/04/2005 và Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011- 2015, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015”; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định với mục tiêu:

+ Nâng cao nhận thức các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về tạo lập, bảo vệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của địa phương trong đó ưu tiên hỗ trợ sản phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm năng xuất khẩu.

Trong Chương trình giai đoạn 2011-2015, đã tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện 12 dự án, huy động nguồn vốn 6.079 triệu đồng thực hiện nội dung Chương trình. Trong đó, nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ là 892 triệu đồng, Ngân sách Địa phương hỗ trợ là 4.287 triệu đồng, kinh phí đối ứng là 2.591 triệu đồng. Hiện nay Chương trình giai đoạn 2016-2020 đang được triển khai với nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN là 10.420 triệu.

Có thể nói, những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung của tỉnh, của ngành. Hoạt động sáng kiến vẫn tiếp tục được duy trì. Nhiều cấp, ngành đã quan tâm đến công tác sáng kiến. Công tác sáng kiến đã nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh, góp phần đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo tại địa phương.

Công tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được các ngành quan tâm và triển khai có hiệu quả. Các cơ quan tiếp tục gắn công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Cải tiến và triển khai nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau với nội dung mới, bám sát những diễn biến của thị trường, kịp thời thông tin, khuyến cáo tới người tiêu dùng. Tổ chức phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, xử lý các vụ vi phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả thi hành Luật SHTT, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiên cứu thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu, sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học và công nghệ; thúc đẩy đổi mới, chuyển giao công nghệ và các giao dịch về tài sản trí tuệ; tăng cường hiệu quả của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó sửa đổi nội dung theo hướng:

-   Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp thực thi quyền SHTT giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng công tác tranh tra, kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo tính răn đe đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm có tổ chức.

-    Xây dựng chính sách quy hoạch và phát triển đội ngũ cán bộ SHTT lâu dài và ổn định, đảm bảo lực lượng kế cận; chú trọng, tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm SHTT tại các cơ quan chuyên môn.

-   Duy trì thường xuyên và có biện pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về SHTT nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Thanh Loan

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.