giới hạn quyền tác giả - các bài viết về giới hạn quyền tác giả, tin tức giới hạn quyền tác giả

  • Những điều chưa biết về giới hạn quyền tác giả

    Những điều chưa biết về giới hạn quyền tác giả

    Tài sản trí tuệ

    Câu hỏi: Sau khi đăng ký bản quyền tác giả thì hồ sơ đăng ký bản quyền nhãn hiệu tác giả có rất nhiều quyền lợi được luật pháp công nhận và bảo vệ đó gọi là quyền tác giả. Tuy nhiên, bên cạnh những quyền tác giả, cũng có các giới hạn quyền tác giả. Vậy những giới hạn quyền tác giả là gì?