Vinamilk

Những điều chưa biết về giới hạn quyền tác giả

Câu hỏi: Sau khi đăng ký bản quyền tác giả thì hồ sơ đăng ký bản quyền nhãn hiệu tác giả có rất nhiều quyền lợi được luật pháp công nhận và bảo vệ đó gọi là quyền tác giả. Tuy nhiên, bên cạnh những quyền tác giả, cũng có các giới hạn quyền tác giả. Vậy những giới hạn quyền tác giả là gì?

Trả lời:

Bên cạnh những quyền bảo hộ tác giả là chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ những giới hạn quyền tác giả. Giới hạn quyền tác giả là những trường hợp cần luật pháp ghi rõ, không làm phương hại đến quyền tác giả. Những giới hạn quyền tác giả bạn cần biết và lưu ý sau:+ Luật pháp không bao hộ đối với những khái niệm, số liệu, nguyên lý, quy trình, bản tin thời sự mang tính chất đưa tin, hồ sơ đăng ký mã số mã vạch các văn bản tư pháp và pháp luật hay những bản dịch từ đó.

gioi han quyen tac gia

 Những điều chưa biết về giới hạn quyền tác giả

+ Giới hạn quyền tác giả trong trường hợp sử dụng tác phẩm để nghiên cứu khoa học, giáo dục và chính sách xã hội đã được phân thành 2 nhóm chính:

Thứ nhất là việc sử dụng tự do tác phẩm đã công bố, không cần xin phép đăng ký bản quyền, không cần trả tiền ( như: trích dẫn hợp lý, sao chép không quá một bản…). Loại này không áp dụng với tác phẩm nghệ thuật, điện ảnh… Nếu bắt buộc phải sử dụng, cần thêm trích dẫn nguồn.

Thứ 2, khi sử dụng những tác phẩm đã được công bố, đăng ký bản quyền tác giả ở đâu không cần xin phép nhưng phải trả tiền phải thỏa thuận và không làm ảnh hưởng đến việc khai thác tác phẩm và quyền của tác giả.

+ Giới hạn thời gian bảo hộ: quyền tác giả chỉ có thời hạn nhất định chứ không có tác dụng vĩnh viễn. Tuy nhiên với mỗi tác phẩm khác nhau thì sẽ có những quy định thời hạn khác nhau. Quyền tác giả chỉ có hiệu lực trong thời gian bảo hộ, chi phí đăng ký bảo hộ thương hiệu sau khi hết thời hạn thì tác phẩm thuộc về công cộng và được sử dụng tự do nhưng cần được tôn trọng sự toàn vẹn của tác phẩm cũng như tên tác giả.

Trên đây là những giới hạn quyền tác giả, đăng kí bản quyền logo để biết cụ thể và chi tiết về đăng ký bản quyền tác giả và quyền tác giả, các bạn cần tìm hiểu thật kỹ. 

Theo goldidea