Giấc mơ sữa Việt Nam

Dính hàng loạt sai phạm, Chứng khoán Globalmind Capital do ông Thái Văn Chuyện làm Chủ tịch bị phạt nặng

(SHTT) - Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 703/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital (Công ty), địa chỉ: 62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, tp. HCM.

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 200 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được UBCKNN cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận. Quyết định số 128/QĐ-UBCK ngày 29/11/2011 của UBCKNN về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty đã hết hạn từ ngày 29/1/2016. Ngày 16/5/2018, UBCKNN đã có công văn số 3093/UBCK-CNTT yêu cầu công ty giải trình việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

gmc-1-15687862402731463722849

Dính hàng loạt sai phạm, Chứng khoán Globalmind Capital do ông Thái Văn Chuyện làm Chủ tịch bị phạt nặng 

Tại thời điểm kiểm tra (ngày 11/7/2019), công ty vẫn nhận lệnh giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư qua điện thoại và chưa đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với UBCKNN.

Công ty còn bị phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc không có ủy quyền của ĐHĐCĐ. Trong năm 2019, công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.

Theo đó, phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hiện tại là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, ngày 26/2/2019, hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã thực hiện chuyển 38,5 tỷ đồng đặt cọc mua bất động sản và 61,1223 tỷ đồng đặt cọc mua cổ phần/chứng khoán (theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 25/2/2019) nhưng không thông qua ĐHĐCĐ.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thông qua ĐHĐCĐ gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Công ty tiếp tục bị phạt 85 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ.

Công ty cũng bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2018, Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 của HĐQT về thông qua các giao dịch đặt cọc, nhận chuyển nhượng bất động sản và giao dịch đặt cọc, mua cổ phần/chứng khoán; công ty không trình bày nội dung về giao dịch với người có liên quan trong báo cáo tài chính quý I/2019.

Công ty bị phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng 12/2018 và tháng 1 - 6/2019, công ty báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều trên 180%. Tuy nhiên sau khi thực hiện tính toán lại cho thấy tại báo cáo tháng 12/2018 và tháng 1/2019, tỷ lệ an toàn tài chính của công ty <180%, tại báo cáo tháng 1 - 6/2019 tỷ lệ an toàn tài chính của công ty <150%. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tổng mức phạt đối với công ty là 665 triệu đồng.

Loan Hoàng