Sea Bank

Bắc Giang: Cấp mới 37 nhãn hiệu bảo hộ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh

(SHTT) - Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp mới bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho 37 sản phẩm của Bắc Giang. Đây đều là những sản phẩm tiềm năng và chủ lực của tỉnh.

Sau khi qua xem xét 79 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa các sản phẩm của tỉnh Bắc Giang thì Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp bảo hộ nhãn hiệu cho 37 sản phẩm.

Trong số 37 sản phẩm được cấp bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có các sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng, như: Mì Chũ Xuân Trường (Lục Ngạn), Lợn sạch Thao Thanh (Lạng Giang), Hành tía Tân Yên, Khoai lang Bắc Lũng (Lục Nam)...

Theo đó, đến nay toàn tỉnh có gần 730 sản phẩm đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đây cũng là những sản phẩm tiêu biểu, chủ lực và tiềm năng của tỉnh. 

bac giang

 Bắc Giang: Cấp mới 37 nhãn hiệu bảo hộ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh

Có thể nói quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ kể cả về chiều sâu và chiều rộng, trong quá trình đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh các đặc sản địa phương đã thu được nhiều thành quả to lớn, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào khu vực có đặc sản. Nổi bật trong số các đặc sản là các sản phẩm: cà phê, gạo, chè, hồ tiêu, ca cao, hạt điều, thuỷ sản....và các sản phẩm làng nghề.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA)... thì các biện pháp trợ cấp, bảo hộ mang tính chất khuyến nông, khuyến công của Nhà nước sẽ dần bị hạn chế, sản phẩm, bao gồm cả các đặc sản của Việt Nam sẽ không còn lợi thế về giá và do đó sẽ bị cạnh tranh gay gắt và quyết liệt không chỉ tại các thị trường xuất khẩu mà còn ngay cả ở thị trường nội địa.

Vì vậy, chúng ta cần xây dựng chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông, lâm, thuỷ sản, các sản phẩm làng nghề và các chính sách hỗ trợ. Một trong những hướng ưu tiên để nâng cao sức cạnh tranh cho nông, lâm, thuỷ sản, các sản phẩm làng nghề của Việt Nam là xây dựng, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các loại sản phẩm này.

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động này, cơ quan chức năng, các địa phương đang tiếp tục tăng cường tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường.

                                                                                                                                                             Minh Vân


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE