Vinamilk

Tủ trồng rau thông minh đặt trong nhà do sinh viên sáng chế

(SHTT) - Tủ trồng rau sạch có 4 tầng, dùng hệ thống tưới nước nhỏ giọt, điều khiển qua smartphone do sinh viên trường kỹ thuật TP HCM chế tạo.

 Nguồn: Youtube/Phan Thah TV


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE