Vinamilk

Tập đoàn Hà Đô nợ tới hơn 10.200 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm gần 52%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2019 với doanh thu đạt hơn 1.209 tỷ đồng, giảm 35,59% cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG), luỹ kế ghi nhận doanh thu hơn 4.327 tỷ đồng, tăng 34,3% so với năm trước và hoàn thành 93,7% mục tiêu cả năm (4.618 tỷ đồng).

Trong đó, 64% doanh thu đến từ mảng kinh doanh bất động sản, 15% đến từ mảng xây lắp, 14% đến từ mảng thủy điện và điện mặt trời, còn lại doanh thu thuộc về mảng cho thuê bất động sản đầu tư, khách sạn và dịch vụ khác.

Lợi nhuận sau thuế hơn 1.026 tỷ đồng, tăng 30,2% so với năm trước và vượt 28,9% kế hoạch. Đây cũng là mức lãi cao nhất kể từ khi HDG chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán (từ năm 2010).

Tập đoàn Hà Đô nợ tới hơn 10.200 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm gần 52%

Trong kỳ, HDG thu về gần 21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 22% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí lãi vay tăng mạnh từ 48 tỷ đồng lên gần 76 tỷ đồng trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng giảm hơn 1 nửa xuống còn gần 11 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhẹ 1,5 tỷ lên hơn 68 tỷ đồng. Sau khi ghi nhận thêm 17 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác Hà Đô lãi ròng hơn 230 tỷ đồng giảm mạnh 59% so với quý 4/2018 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt hơn 197 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2019, tổng tài sản Hà Đô đạt 13.397 tỷ đồng, tăng 2.310 tỷ đồng so với hồi đầu năm, trong đó giá trị hàng tồn kho 3.037 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Hà Đô hơn 10.211 tỷ đồng, tăng 1.815 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần 52% tổng nợ và chiếm 39,43%% cơ cấu nguồn vốn công ty, đạt hơn 5.282 tỷ đồng.

Năm 2020, Tập Đoàn Hà Đô dự kiến tăng trưởng ở mức tối thiểu 15%, với kế hoạch doanh thu 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận 1.150 tỷ đồng và tiếp tục đầu tư phát triển bền vững, hài hòa vào ba lĩnh vực: bất động sản, năng lượng và xây lắp.

Trên thị trường, cổ phiếu HDG đang giao dịch ở quanh mức giá 30.000 đồng/CP.

T.Hường/Sở hữu Trí tuệ