SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 07/06/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Hệ thống công chứng trực tuyến CCOL vừa chính thức được giới thiệu tại “Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam” do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hôm 23/4 vừa qua.