Vinamilk

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia

(SHTT) - Trong chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành TT-TT năm 2020 do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký và ban hành đã nhấn mạnh mục tiêu tổng quát năm 2020 của Bộ TT-TT là 'Năm chuyển đổi số quốc gia' cùng với phương châm hành động 'Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá'.

Cũng trong chỉ thị số 01/CT-BTTTT Bộ trưởng Bộ TT-TT yêu cầu toàn ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong ttừng lĩnh vực như Bưu chính, Viễn thông, Ứng dụng CNTT, An toàn, an ninh mạng, Công nghiệp ICT và Báo chí, truyền thông.

chuyen doi so

 

Cụ thể, đối với lĩnh vực Ứng dụng CNTT, mục tiêu là đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Sơ kết chương trình thí điểm đô thị thông minh, cấu phần CNTT nhất là việc thí điểm triển khai trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh, từ đó ban hành các hướng dẫn triển khai, tránh làm theo phong trào, không hiệu quả và lãng phí.

Năm 2020 được Bộ TT-TT đặt mục tiêu là năm chuyển đổi số quốc gia, sâu rộng và toàn diện. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành, Chương trình chuyển đổi số quốc gia sẽ được ban hành trong năm 2020, các bộ, ngành, địa phương cần ban hành chương trình chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực và địa phương của mình.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ TT-TT sẽ phải đi đầu về chuyển đổi số trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí truyền thông… Bộ cũng quyết tâm đẩy mạnh công tác thực hiện chuyển đổi số để năm 2020, Việt Nam được lọt vào nhóm 75 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

Trong lĩnh vực An toàn, an ninh mạng, Chỉ thị nêu rõ An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số, do đó cần phải đi trước một bước. 

Thực thi nghiêm túc các nhiệm vụ tại Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 7/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm An toàn, an ninh mạng nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. 100% các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam triển khai bảo vệ An toàn, an ninh mạng theo mô hình 4 lớp; 100% bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp điều hành, giám sát An toàn, an ninh mạng, phòng chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia của Bộ TT-TT.

100% các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đầu tư và triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo khả năng xử lý các nguồn thông tin vi phạm pháp luật, các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia theo hướng dẫn của Bộ TT-TT.

Đến hết năm 2020, Việt Nam vào nhóm 45 - 50 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số An toàn, an ninh mạng toàn cầu GCI của Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU.

2020 cũng là năm diễn ra Đại hội đảng các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước nên công tác bảo đảm An toàn, an ninh mạng càng phải được đặc biệt chú tâm.

Hạ An