Vinamilk

Bệnh viện nhi Thanh Hóa: Gương sáng trong công tác khám chữa bệnh

(SHTT) - Với những nỗ lực trong thời gian qua, bệnh viện nhi Thanh Hóa đã trở thành tấm gương sáng trong công tác khám chữa bệnh.

Năm 2018 là năm bệnh viện đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng phương án bệnh viện tự chủ theo tinh thần Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020 bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong bệnh viện, sự ủng hộ của các cấp, các ngành và của chính người bệnh; năm 2018 nhiều quy trình chuyên môn, quy trình quản lý được rà soát, củng cố và chấn chỉnh thực hiện. Vì vậy bệnh viện tiếp tục duy trì ổn định và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác khám bệnh, chữa bệnh và nguồn nhân lực bệnh viện

Tổng số KB: 161.086 lượt BN (Đạt 100,7 % KH SYT giao năm 2018 và 102,6% so với cùng kỳ). Điều trị nội trú: 48.093 lượt BN (Đạt 158,1 % KH SYT giao năm 2018 và 102,4% so với cùng kỳ); Công suất GB kế hoạch: 156,5 % (Bằng 97,9 % so với cùng kỳ); Ngày điều trị nội trú trung bình: 5,9  (Bằng 95,2% so với cùng kỳ). Tổng số phẫu thuật: 5.493 ca (Bằng 81,5 % so với cùng kỳ); Trong đó: phẫu thuật đặc biệt 268 ca; Phẫu thuật tim hở: 85 ca; Can thiệp tim mạch: 90 ca, lọc máu liên tục: 21 ca. Tổng số bệnh nhân nặng xin về: 182 BN (HSCC: 57 BN, HSTCSS: 125 BN); Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến nội trú: 2,68 % (Bằng 121,8% so với cùng kỳ). Tổng số bệnh nhân chuyển tuyến toàn viện: 2.773 BN (Tăng 21,09 % so với cùng kỳ) trong đó ngoại trú: 1.483 BN, nội trú: 1.290 BN. Tỷ lệ chuyển tuyến toàn viện: 1,72%. Hiện nay Bệnh viện có tổng số 715 CBVC - Người lao động, được phân bố ở 34 Khoa, Phòng. Trong đó: Bác sỹ 125 người (Thạc sỹ: 28; CKII: 11; CKI: 40; Bác sỹ: 46); Điều dưỡng 365 (Thạc sỹ 02, ĐDCKI 01, Cử nhân ĐD 45, Cao đẳng ĐD 314, Trug cấp ĐD 03 ); Kỹ thuật viên: 67 người (Thạc sỹ: 02, CKI: 02; KTV Đại học: 23; Cao đẳng: 15; Trung cấp: 25). Dược 35 (DSCKII: 01; Thạc sỹ, DSCKI: 03, CĐ, TC dược: 25), cán bộ khác 123.

benh vien nhi thanh hoa

 

Phong trào thi đua và thực hiện y đức:

Bệnh viện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua bằng các việc làm và hành động thiết thực trên mọi mặt công tác: Chăm sóc, phục vụ bệnh nhân, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là tiết kiệm điện, nước, VPP, vật tư tiêu hao; phát động phong trào thi đua trồng vườn hoa, cây cảnh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện; ủng hộ đồng bào các huyện miền núi bị thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức nhân đạo phát quà cho bệnh nhân trong dịp tết; Phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành.

Bệnh viện đã hỗ trợ những gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán, kịp thời thăm hỏi, động viên khi có hiếu hỷ; Tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, như: ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày 20/10, tổ chức cho đoàn TNCS HCM tọa đàm nhân kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3; Công đoàn luôn tham gia tích cực các phong trào nhân đạo bằng các việc làm thiết thực như: cán bộ tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ các quỹ từ thiện, hỗ trợ và phối hợp với các tổ chức nhân đạo phát quà cho bệnh nhân nghèo trong dịp Lễ, tết.

Mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2019

Trên cơ sở các dự báo và phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp của năm 2019. Một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2019 như sau:

Phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên cơ sở giữ vững ổn định phát triển Bệnh viện trên mọi lĩnh vực; chú trọng phát triển tri thức, nâng cao năng lực kể cả trình độ chuyên môn, trình độ quản lý; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, công việc; tiến tới độc lập, tự chủ, phát triển, bền vững, tham gia có hiệu quả vào phát triển mạng lưới y tế. 

Tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện quy trình chuyên môn, quy trình phục vụ người bệnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh bạch trong quản lý kinh tế y tế.

 Đổi mới căn bản và toàn diện phong cách phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; phát huy vai trò ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên sâu đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của Bệnh viện.

Thay đổi tư duy, nhận thức trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện văn hoá, giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, với người bệnh và gia đình người bệnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và toàn diện của Bệnh viện trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường công tác truyền thông; thực hiện tốt chính sách khen thưởng, động viên, thăm hỏi kịp thời; thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập cho CBVC – người lao động; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống lành mạnh, an ninh, an toàn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của CBVC – người lao động, quản lý tốt sự phát triển ổn định và bền vững Bệnh viện. 

Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; công tác thu gom, phân loại, quản lý và xử lý chất thải bệnh viện, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống dịch bệnh; phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. 

 Củng cố, tăng cường công tác an ninh, trật tự; từng bước xây dựng lực lượng bảo vệ có trình độ về nghiệp vụ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn Bệnh viện. 

 Không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ; tăng cường sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận của CBVC – người lao động trong toàn Bệnh viện; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội.

Tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách phương thức lãnh đạo và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tiêu cực bệnh viện và tệ nạn xã hội.

Xuân Tâm