Giấc mơ sữa Việt Nam

Bản tin SHTT: Hội thảo khoa học cấp quốc gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

(SHTT) - Tại hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì bản thân chính sách, cơ chế cũng phải thoáng, mở và sáng tạo.