Vinamilk

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng: “Sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng - 5S nền tảng vững vàng tiến lên”

(SHTT)-Nâng cao năng lực quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện là 1 trong những học phần của Dự án Norred. Từ năm 2015, thực hành tốt 5S là một trong những nội dung được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng (nay là Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng) cũng như 4 Bệnh viện khác tại tỉnh Bắc Giang.

5S cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta

5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” và “SHITSUKE”. Theo tiếng Anh là: “ SORT”, “SET IN ORDER”, “STANDARDIZE”, “SUSTAINT” và “SELF-DISCIPLINE”. Thật may mắn, khi dịch sang tiếng Việt thì cũng tạo được 5 chữ S, đó là “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, SĂN SÓC” và “SẴN SÀNG”.

Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng (TTYT) triển khai thực hiện tốt 5S với mục tiêu “Xây dựng môi trường làm việc khoa học, thuận tiện, an toàn cho nhân viên y tế, nâng cao hiệu quả chất lượng phục vụ người bệnh”.

5s

 

Với sự tham mưu cụ thể của Phòng Quản lý chất lượng, Ban chỉ đạo thực hành tốt 5S (do Giám đốc Trung tâm Y tế làm Trưởng ban) đã được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên là lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa thuộc Trung tâm. Mỗi thành viên phụ trách việc hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc triển khai thực hiện tại một số khoa, phòng cụ thể.

Công tác tuyên truyền về 5S cũng được thực hiện mạnh mẽ, sinh động thông qua các poster được treo tại đơn vị với khẩu hiệu: “Sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng - 5S nền tảng vững vàng tiến lên”. Trung tâm cũng Thành lập Đội đánh giá thực hành 5S với nòng cốt là các cán bộ phòng Quản lý chất lượng định kỳ hàng tháng tổ chức đánh giá kết quả triển khai tại các khoa, phòng. Tổng hợp kết quả và báo cáo công khai trên Bảng tin Quản lý chất lượng của đơn vị. Qua đó khen thưởng, động viên các khoa, phòng đạt kết quả tốt và nhắc nhở kịp thời những tập thể chưa tích cực triển khai.

Năm 2019, TTYT huyện đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp - 5S, qua đó tổ chức triển khai thực hành tốt 5S tại tất cả 24 khoa, phòng và 21 trạm y tế xã, thị trấn.

Tổ chức tập huấn về triển khai thực hành tốt 5S cho tất cả các khoa, phòng và các trạm y tế; thành lập các tổ đi hướng dẫn trực tiếp đối với các khoa, phòng và các trạm y tế mới triển khai.

Hội đồng quản lý chất lượng về công tác cải tiến chất lượng nói chung và thực hành tốt 5S nói riêng, hỗ trợ các khoa, phòng, trạm y tế thuộc trung tâm triển khai thực hành tốt 5S. Tổ chức đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hành 5S cho 100% cán bộ viên chức Trung tâm.

Khi “5S” trở thành “thói quen”

Hội đồng Quản lý chất lượng Trung tâm đã chỉ đạo áp dụng triển khai 5S tại tất cả các khoa, phòng, trạm y tế thuộc trung tâm góp phần hoàn thiện các mục tiêu cải tiến chất lượng trong công tác y tế tại đơn vị. Phòng quản lý chất lượng và Đội đánh giá 5S có nhiệm vụ: định kỳ hằng tuần, hằng tháng hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai thực hành 5S tại các khoa, phòng (thực hiện kiểm tra TYT hàng tháng, quý)… Tổng hợp, báo cáo kết quả trực tiếp với Ban Giám đốc và Hội đồng quản lý chất lượng. Trong báo cáo phải xác định, phân tích những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hành 5S tại các khoa, phòng, trạm y tế. Tham mưu cho Ban Giám đốc và Hội đồng quản lý chất lượng trung tâm các phương án cải tiến để đảm bảo triển khai và duy trì việc thực hành tốt 5S trong toàn trung tâm.

5s1

 

Qua báo cáo và thực tế cho thấy: Khi “5S” trở thành “thói quen” của nhân viên thì các khoa, phòng, bàn làm việc đã đã trở nên ngăn nắp, gọn gàng; đảm bảo kiểm soát sự cố, an toàn người bệnh, nhân viên dễ thích nghi, hài lòng nơi làm việc của mình. Quan trọng hơn, với “5S”, mọi đồ đạc, dụng cụ, trang thiết bị đã được sắp xếp theo nguyên tắc dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, tạo môi trường và thói quen làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, chuyên nghiệp và khoa học.

Sau 4 năm triển khai, bộ công cụ 5S đã nâng cao rõ rệt hiệu quả quản lý và chất lượng khám chữa bệnh, nâng cao mức độ hài lòng của bệnh nhân tại TTYT huyện Yên Dũng. 5S đã trở thành “thói quen” hàng ngày tại Trung tâm.

Để vững vàng tiến lên cùng 5S

Thực tiễn triển khai 5S tại TTYT huyện Yên Dũng thời gian qua cho thấy, cần: Tiếp tục duy trì triển khai thực hành tốt 5S tại tất cả các khoa, phòng và các TYT xã, thị trấn; đầu tư kinh phí, hỗ trợ kịp thời các vật tư, thiết bị cần thiết để triển khai thực hành tốt 5S tại trung tâm; phát động phong trào thi đua thực hiện cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - 5S trong toàn Trung tâm Y tế huyện; tổ chức ngày hội 5S cho các khoa, phòng tham gia thực hiện; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tổng kết, xử lý vi phạm trong thực hiện 5S.

Kiến nghị lãnh đạo TTYT tiếp tục đầu tư kinh phí hỗ trợ các khoa, phòng và TYT triển khai thực hành tốt 5S; tổ chức thêm các lớp hội thảo, tập huấn để chia sẻ và học tập về triển khai thực hành tốt 5S.

Kiến nghị Sở Y tế tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hành tốt 5S giữa các cơ sở y tế trong tỉnh, tăng cường kết nối các đơn vị giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị triển khai hiệu quả công cụ 5S tại tỉnh Bắc Giang cũng như trong cả nước.

Phạm Tài