Vinamilk
Trung - Hàn lập đường dây nóng về quân sự

Trung - Hàn lập đường dây nóng về quân sự

Hàn Quốc và Trung Quốc hôm qua thống nhất sẽ thiết lập đường dây nóng cấp cao giữa các nhà lãnh đạo quốc phòng, để tăng cường hợp tác quân sự.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE