Giúp người tuy dễ mà khó, khó là do cần rất nhiều can đảm, đánh đổi (có khi là gia đình, sức khỏe…) và thái độ kiên quyết như trường hợp ông Hải không nhận tiền trực tiếp từ Mạnh Thường Quân để tránh điều tiếng không hay. Tuy nhiên, khi trao đi tình thương sẽ nhận về tình thương và đó cũng là một động lực, một “phần thưởng” xứng đáng giúp những cá nhân như ông Hải thêm bền chí trên những cung đường giúp người.