SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/07/2024
  • Click để copy

Những nội dung quan trọng trong Phiên họp thường kỳ của UBND TP. Hà Nội ngày 9/11

18:01, 09/11/2023
(SHTT) - Sáng 9/11, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến UBND thường kỳ tháng 11/2023 (lần thứ 2) để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Trong phiên họp, UBND TP Hà Nội đã xem xét báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của thành phố Hà Nội; báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp thành phố.

UBND TP cũng xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2023 và trình ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố); tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “Điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

ha noi

 

Ngoài ra, phiên họp cũng xem xét tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết “phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; chấp thuận vị trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án thành phố thông minh (huyện Đông Anh); tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065; thông qua các danh mục: Dự án thu hồi đất năm 2024; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2022 và trình ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022; điều chỉnh chênh lệch tiền lương các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2017-2020 cũng được đưa ra xem xét tại phiên họp.

Tập thể UBND TP Hà Nội cũng xem xét Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết về Quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo Nghị quyết "Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật" và một số nội dung khác.

Minh Hà

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2024.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ được bổ sung nhiều quy định mới nhằm khắc phục các tồn tại, yếu kém, tạo không gian pháp lý mới cho chính sách chuyển đổi năng lượng hoá thạch sang năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong triển khai Đề án 06 thời gian qua, hoan nghênh thành phố đã công bố vận hành một số nền tảng ứng dụng Đề án 06 trên địa bàn.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần có những nỗ lực vượt bậc, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm nhiều nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Báo cáo tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đến nay, Thành phố đã phân cấp gần khoảng 40% thủ tục hành chính, vượt chỉ tiêu so với Chính phủ đề ra.