SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/07/2024
Tin tức 6 năm trước
Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông.