Sea Bank

Hướng dẫn tra cứu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu trên Công cụ WIPO Publish

(SHTT) - Với WIPO Publish là nền tảng có chứa “Thư viện số về sở hữu công nghiệp”, người dùng hiện có thể dễ dàng tra cứu đầy đủ các thông tin về đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố hằng tháng bởi Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ đã đưa vào sử dụng thử nghiệm "Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish" từ ngày 20/11/2019, phiên bản mới nhất đang được sử dụng là V1.5.2 tại địa chỉ http://wipopublish.noip.gov.vn cho các đối tượng sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

Tại địa chỉ Wipopublish.noip.gov.vn. của “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish, người dùng tin có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố với tần suất cập nhật thông tin theo chu kỳ công bố 01 lần/01 tháng. Đặc biệt, người dùng hoàn toàn có khả năng cá nhân hóa các trường tra cứu theo nhu cầu sử dụng để tiện phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của bản thân.

1

 

Giao diện của hệ thống có hai chế độ tra cứu để người dùng lựa chọn, đó là "tra cứu cơ bản" và "tra cứu nâng cao" với các chế độ tra cứu khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng.

“Thư viện số về sở hữu công nghiệp” sẽ cho phép người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng về các đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: 

1. Sáng chế/giải pháp hữu ích:

3

Giao diện chính màn hình tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích 

Giao diện phần mềm tra cứu Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish dành cho đối tượng sáng chế/giải pháp hữu ích mặc định có 5 trường để nhập từ khóa tra cứu là "Số đơn", “Tên”, “Chủ đơn”, "Số quyển công báo" và “Công nghệ”. Người dùng có thể lựa chọn để bổ sung thêm các trường tra cứu ở bên lề bên trái, bằng cách tích vào biểu tượng ô vuông, ngay sau khi tích vào ô vuông để có trường tương ứng xuất hiện trên màn hình tra cứu.

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ thống này, người dùng có thể tải về hướng dẫn tra cứu cho sáng chế/giải pháp hữu ích tại: Hướng dẫn tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích

2. Kiểu dáng công nghiệp:

4

 

Giao diện phần mềm tra cứu Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish dành cho đối tượng kiểu dáng công nghiệp mặc định có 3 trường để nhập từ khóa tra cứu là "Số đơn", “Tên” và “Chủ đơn”. Người dùng có thể lựa chọn để bổ sung thêm các trường tra cứu ở bên lề bên trái, bằng cách tích vào biểu tượng ô vuông, ngay sau khi tích vào ô vuông thì trường tương ứng xuất hiện trên màn hình tra cứu.

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ thống này, người dùng có thể tải về hướng dẫn tra cứu cho các đối tượng sở hữu công nghiệp tại: Hướng dẫn tra cứu kiểu dáng công nghiệp

3. Nhãn hiệu:

2

Giao diện chính màn hình tra cứu nhãn hiệu 

Giao diện phần mềm tra cứu Thư viện số về sở hữu công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish dành cho đối tượng nhãn hiệu mặc định có 4 trường để nhập từ khóa tra cứu là "Số đơn", “Nhãn hiệu”, “Chủ đơn” và "Phân loại Nice". Người dùng có thể lựa chọn để bổ sung thêm các trường tra cứu ở bên lề bên trái, bằng cách tích vào biểu tượng ô vuông, ngay sau khi tích vào ô vuông thì trường tương ứng xuất hiện trên màn hình tra cứu.

Để có thể tìm hiểu rõ hơn về hệ thống này, người dùng có thể tải về hướng dẫn tra cứu cho nhãn hiệu tại: Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu

Thái An