Sea Bank

Bộ máy Chính phủ Việt Nam sau khi kiện toàn

(SHTT) - Sau khi được kiện toàn, Bộ máy Chính phủ có 28 người và có 15 người mới. Trong Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng, 2 bộ trưởng là nữ và 2 bộ trưởng thuộc thế hệ 7X.

Dưới đây là Bộ máy Chính phủ Việt Nam sau khi kiện toàn:

Thủ tướng Chính phủ: Ông Phạm Minh Chính

bo may chinh phu

 

5 Phó Thủ tướng:

Ông Trương Hòa Bình (không tái cử BCH T.Ư khóa XIII)

Ông Phạm Bình Minh (miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

Ông Vũ Đức Đam

Ông Lê Minh Khái

Ông Lê Văn Thành

Các bộ trưởng, trưởng ngành:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Công an: Ông Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Ông Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Ông Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ông Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Ông Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội: Ông Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ông Nguyễn Văn Thể

Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ông Nguyễn Thanh Nghị

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo: Ông Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ông Lê Minh Hoan

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư: Ông Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Bà Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Y tế: Ông Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Ông Huỳnh Thành Đạt

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch: Ông Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường: Ông Trần Hồng Hà

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Trần Văn Sơn

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Đoàn Hồng Phong

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Bà Nguyễn Thị Hồng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Hầu A Lềnh

Về độ tuổi, độ tuổi trung bình của 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn là 57,96 tuổi, thấp hơn một chút so với Chính phủ trước khi kiện toàn (60,34 tuổi). Hai Bộ trưởng trẻ nhất trong Chính phủ hiện nay là ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, năm nay 45 tuổi và ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, năm nay 48 tuổi.

So với đầu nhiệm kỳ, Chính phủ bổ sung thêm 1 thành viên nữ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Như vậy, bộ máy Chính phủ hiện nay có 2 nữ bộ trưởng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

T.H