Vinamilk

Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã

(SHTT) - Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện, các Đội KLCĐ&PCCCR, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã, đặc biệt là vào mùa chim di cư.

Chi cục Kiểm Lâm Thanh Hóa đã Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3665/SNN&PTNT-CCKL ngày 23/9/2019 đến các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; ban hành Công văn số 433/CCKL-BTTN ngày 24/9/2019 của Chi cục Kiểm lâm để chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm huyện, các Đội KLCĐ&PCCCR, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

Cụ thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản quy định của pháp luật vê bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Đồng thời Công văn chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình, phòng Văn hóa thông tin phối hợp với Hạt Kiểm lâm cấp huyện xây dựng, biên tập nội dung tuyên truyền theo chuyên đề và lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn để truyền tải thông tin sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về giá trị đa dạng sinh học, tầm quan trọng của việc bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã nói chung cũng như các loài chim hoang dã, chim di cư nói riêng.

Trog công văn cũng chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra, chú trọng các địa bàn trọng điểm về giăng lưới, bẫy bắt, mua, bán, vận chuyển chim hoang dã; thực hiện công tác tuyên truyền gắn với việc tiếp tục rà soát, ký cam kết bảo vệ chim hoang dã; duy trì hoạt động, đôn đốc nâng cao trách nhiệm trong quản lý, theo dõi địa bàn của Tổ công tác liên ngành cấp xã. Quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu để địa bàn diễn ra tình trạng giăng lưới bẫy bắt hoặc mua bán, vận chuyến chim hoang dã; xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, bảo tồn, ngăn chặn hành vi xâm hại chim hoang dã là một tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hàng năm.

kiem lam

  Kiểm lâm phối hợp tịch thu các phương tiện bẫy chim trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, trong 04 tháng gần đây đã phát hiện, xử lý 03 vụ vi phạm về vận chuyển và bẫy bắt trái phép chim hoang dã (tại phường Trường Thi, Điện Biên, TP. Thanh Hóa và Thị trấn Rừng thông huyện Đông Sơn), phạt 1,450 triệu đồng nộp NSNN, thả 117 cá thể chim về tự nhiên; Kiểm tra tại các xã, phường trọng điểm được 641 lần; tiến hành thu giữ và tiêu hủy 6.540 m lưới, 850 cò xốp giả, 01 ắc quy, 01 loa dẫn dụ chim.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm đôn đốc các Trạm Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho UBND cấp huyện, cấp xã về nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển các loài chim hoang dã; phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra địa bàn các huyện trọng điểm nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đặc biệt vào mùa chim di cư.

kiem lam 1

 Ông Trịnh Quang Tuấn - Trưởng phòng bảo tồn thiên nhiên chi cục kiểm lâm Thanh Hóa  

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyên thông, Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện hiệu quả, ổn định công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triên các loài chim hoang dã trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững.

                                                                          Hồ Điệp – Nguyễn Khang