Bản quyền âm nhạc lĩnh vực karaoke - các bài viết về Bản quyền âm nhạc lĩnh vực karaoke, tin tức Bản quyền âm nhạc lĩnh vực karaoke

  • Bản quyền âm nhạc lĩnh vực karaoke: Còn nhiều gian nan

    Bản quyền âm nhạc lĩnh vực karaoke: Còn nhiều gian nan

    Tài sản trí tuệ

    Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) vừa cho biết hiệp hội sẽ thu phí tác quyền và quyền liên quan đối với hơn 10.000 tác phẩm âm nhạc thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý của RIAV tại các trung tâm kinh doanh dịch vụ karaoke, các địa điểm kinh doanh dịch vụ ca hát sử dụng thiết bị karaoke.