trồng trọt công nghệ cao - các bài viết về trồng trọt công nghệ cao, tin tức trồng trọt công nghệ cao

  • Bình Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp

    Bình Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp

    Thị trường

    (SHTT) - Những năm qua, mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao đang được tỉnh Bình Dương khuyến khích áp dụng. Từ năm 2008, UBND tỉnh Bình Dương đã bắt đầu kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm hạt nhân phát triển ra các vùng lân cận.