Giấc mơ sữa Việt Nam

Phòng LĐ - TB&XH huyện Ba Vì: Nỗ lực hết mình trong công tác “An sinh xã hội” và “Đền ơn đáp nghĩa”

(SHTT) - Ba Vì là huyện thuộc vùng bán sơn địa, nằm về phía tây bắc Thủ đô Hà Nội, số dân hơn 265 nghìn người, sinh sống trên địa bàn 31 xã, thị trấn. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chính sách cho người có công cũng được huyện đặc biệt quan tâm.

Có thể nói, năm 2017  là một năm sôi động của hệ thống Công đoàn phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ba vì với nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thể hiện sự mạnh mẽ của tổ chức đại diện, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng thiết thực của người lao động trong toàn huyện Ba Vì nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Những thành tựu đạt được...

Tính riêng 6 tháng  đầu năm 2017, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 291/293 hộ gia đình người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg đảm bảo tiến độ xong trước 27/7/2017; ngoài ra, từ các nguồn vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa, vận động các đơn vị hỗ trợ toàn huyện đã xây mới, sửa chữa 17/10 nhà ở cho đối tượng Người có công và thân nhân liệt sỹ với số tiền 785 triệu đồng (trong đó xây mới 15 nhà, sửa chữa 02 nhà) đạt 170% kế hoạch .

Thực hiện tốt việc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng đối với 20/20 còn sống, các mẹ đều được từ 01 đến 2 đơn vị trực tiếp nhận chăm sóc với mức hành tháng từ 700.000 đồng trở lên; Thực hiện tốt việc chăm sóc đối tượng Người có công trên địa bàn huyện. Toàn huyện không còn hộ gia đình Người có công thuộc diện hộ nghèo. 

ba vi

 

Công tác tham mưu với UBND Huyện, Phòng đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản gồm công văn, tờ trình, thông báo… để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2017; Duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, quý, giao ban đột xuất để hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của UBND huyện và nhiệm vụ của ngành. Kịp thời tham mưu với UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác Lao động-TB&XH tại cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Ba Vì giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo huyện Ba Vì năm 2017; Tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết chương trình giảm nghèo giai đoạn 2017-2021; rà soát hộ nghèo toàn huyện giảm 1.981 hộ nghèo/1.500 hộ (đạt 132% kế hoạch), số hộ nghèo đến cuối năm 2017 là 3.483 hộ chiếm tỷ lệ là 4,8%, số hộ cận nghèo là 5.411 hộ chiếm tỷ lệ 7,46%. Trên địa bàn huyện không còn xã, thôn thuộc xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135; 03 xã dự kiến hoàn thành mục tiêu Nông thôn mới năm 2017 đều đạt chỉ tiêu hộ nghèo dưới 2%.

Hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội và Phối hợp với Hội đồng xác định mức độ khuyết tật các xã, thị trấn kiểm tra đối tượng khuyết tật để thực hiện chế độ BTXH hàng tháng.

Vận động và phối hợp với quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tặng 26 xe lăn cho người khuyết tật; Phối hợp với Trung tâm hành động vì phát triển cộng đồng (ACDC) thực hiện dự án nâng cao năng lực về quyền của người khuyết tật và học tập hòa nhập tại cộng đồng cho trẻ em.

Việc thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất, trợ cấp 1 lần, tổ chức thăm, tặng quà tết, 27/7, 2/9 cho các đối tượng Người có công, người cao tuổi, hộ nghèo đã góp phần ổn định, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2017, phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ba vì đã chủ động xây dựng các kế hoạch trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo Chương trình công tác năm 2017; Tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt kết quả khả quan, dự kiến sẽ hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2017; Triển khai hướng dẫn tốt và kịp thời các văn bản mới đến các xã, thị trấn; đặc biệt tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương bình – Liệt sĩ.

ba vi 2

Lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH huyện Ba Vì tặng quà ngày 27/7 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện tốt công tác giảm nghèo; Đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác an sinh xã hội trọng tâm. Xây dựng các Kế hoạch hiện thực các nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết tốt các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Tham mưu UBND huyện tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn về chi trả và các lĩnh vực công tác lao động, dạy nghề, người có công, Bảo trợ xã hội và các mặt công tác khác.

Để thực sự xã hội hoá công tác chăm sóc người có công, phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ba vì tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách chăm sóc người có công. Trong đó tập trung rà soát để nắm vững thực trạng đời sống, những khó khăn về kinh tế, nhà ở, công ăn việc làm của đối tượng chính sách để kịp thời có kế hoạch hỗ trợ. Cùng với việc huy động vốn đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa, việc quản lý và phân bổ sử dụng nguồn vốn quỹ hợp lý cũng là việc được phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ba vì đặc biệt quan tâm trong thời gian tới. Với những nỗ lực nêu trên, phòng  Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ba vì đang trở thành một điểm sáng của huyện Ba Vì nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung trong công tác An sinh xã hội và  phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Mai Hiệp