Sea Bank

Phát triển tài sản trí tuệ: Yếu tố sống còn trong thời đại hội nhập

(SHTT) - Ngày 25/11, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Sở KHCN TPHCM tổ chức hội thảo "Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp".

Hoạt động quản trị và phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với mục tiêu tạo ra diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; các tổ chức trung gian; hiệp hội hỗ trợ, bổ trợ về SHTT; các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về thực trạng và kiến nghị giải pháp phát triển TSTT, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Sở KHCN TPHCM tổ chức hội thảo "Phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp".

Tham dự hội thảo có sự góp mặt của TS Tạ Quang Minh - Viện trưởng VIPRI, TS Nguyễn Đình Bình - Giám đốc Quỹ NATIF, TS Trần Hậu Ngọc - Viện trưởng VISTEC, Ông Trần Giang Khuê - Phụ trách Cục SHTT phía Nam, TS Nguyễn Hữu Cẩn - Phó Viện trưởng VIPRI, ThS Nguyễn Minh Huyền Trang - Giám đốc TT SHTT&CGCN ĐH Quốc Gia TPHCM và đại diện các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước.

2

 Các đại biểu tham gia hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra những thực trạng phát triển tài sản trí tuệ của tổ chức, doanh nghiệp và đề ra giải pháp hỗ trợ.

Theo đó, phát triển tài sản trí tuệ là nghiên cứu tạo ra, tăng số lượng TSTT mới và phát triển các TSTT hiện có; Đăng ký bảo hộ SHCN; Khai thác, thương mại hoá TSTT, bảo vệ TSTT và quản trị TSTT có chiến lược.

TSTT của các tổ chức nghiên cứu, đào tạo là những kết quả nghiên cứu khoa học, những kết quả nghiên cứu phát triển công nghệ. Còn TSTT của các doanh nghiệp là hàng hoá, dịch vụ và những TSTT khác như thông tin khách hàng, hệ thống tổ chức phân phối, quản lý...

12

 Ông Trần Giang Khuê - Phụ trách Văn phòng phía Nam Cục SHTT

Việc phát triển TSTT là vô cùng cần thiết và cấp bách. Thông qua TSTT, các tổ chức cũng như các doanh nghiệp có thể thu hồi, tăng vốn đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ. Bên cạnh đó sẽ tránh được những thiệt hại do xâm phạm quyền SHTT. Đồng thời nâng cao uy tín, vị thế và tăng giá trị tài sản vô hình. Từ đó, tạo nền tảng bền vững cho phát triển hoạt động, tạo mới hoặc gia tăng lợi ích kinh tế và các tài sản hữu hình.

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2018, Việt Nam có khoảng 700.000 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chỉ có 56% DN quan tâm đến xây dựng thương hiệu, chỉ có 21% có nhân sự quản trị nhãn hiệu, 5% có ngân sách dành cho SHTT và 4,2% cho rằng TSTT là công cụ cạnh tranh hiệu quả. 

11

 TS Nguyễn Đình Bình - Giám đốc Quỹ NATIF

Để hỗ trợ việc ứng dụng và phát triển TSTT, Viện Khoa học SHTT đã triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp khai thác thông tin SHCN. Nổi bật là nền tảng dữ liệu và dịch vụ IPPlatform.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2020. Chương trình đã nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về SHTT bằng cách tổ chức khoảng 1200 lớp tập huấn cho 60.000 lượt người. Bộ cũng phối hợp với các đơn vị truyền hình địa phương, xây dựng và phát sóng chương trình "SHTT và Cuộc sống", "Câu chuyện SHTT"....

13

 TS Tạ Quang Minh - Viện trưởng VIPRI

Bộ KH&CN cũng tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu về SHTT cho cộng đồng và doanh nghiệp. 

Trong hơn 10 năm qua, Bộ cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển TSTT cho các sản phẩm đặc thù, chủ lực của địa phương, sản phẩm OOCP. Các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp được hỗ trợ bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ, tăng cường thực thi quyền SHTT và áp dụng sáng chế.

Có thể thấy rằng, việc đầu tư phát triển tài sản trí tuệ là một chính sách vô cùng đúng đắn cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, với mọi quy mô. Trong thời đại hội nhập, việc nghiên cứu và xây dựng nguồn TSTT là một trong những yếu tố tiên quyết để đến thành công.

Minh Tuệ