Vinamilk

Cục Sở hữu Trí tuệ họp song phương với Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch

(SHTT) - Mới đây, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã có buổi họp song phương trực tuyến với Cục trưởng, Giám đốc điều hành Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch (DKPTO) nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác song phương trong thời gian tới sau khi Dự án hợp tác giữa hai Cơ quan kết thúc vào năm 2012.

Đây là một cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch diễn ra theo hình thức đặc biệt – trực tuyến, trong bối cảnh hết sức đặc biệt - dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu. 

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí ghi nhận quan hệ hợp tác giữa Cục và Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch chính thức được thiết lập từ năm 2012 và đánh dấu bằng Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp dịch vụ sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ”. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia DKPTO, Dự án đã giúp xây dựng năng lực cho Cục Sở hữu trí tuệ nhằm chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp các dịch vụ về sở hữu trí tuệ cho công chúng.

cuc shtt 1

 Cục Sở hữu trí tuệ họp song phương với Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Đan Mạch

Đồng thời, 2 Cục trưởng đã trao đổi thông tin về các biện pháp nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và giải pháp được mỗi cơ quan áp dụng nhằm hỗ trợ người nộp đơn chịu tác động của dịch bệnh. Cục trưởng Đinh Hữu Phí chia sẻ, Chính phủ Việt Nam quyết định giảm 50% lệ phí sở hữu công nghiệp cho những đơn nộp từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Cùng với đó, Cục Sở hữu trí tuệ cho phép người nộp đơn chịu ảnh hưởng của Covid-19 gia hạn phản hồi các thông báo của cơ quan sở hữu trí tuệ.

Theo chia sẻ của Cục trưởng Đinh Hữu Phí, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng đơn nộp vào và được Cục Sở hữu trí tuệ xử lý trong 8 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận, cụ thể là lượng đơn nộp vào tăng 3,6%, lượng đơn được xử lý tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai Cơ quan cũng cập nhật tình hình phát triển gần đây của mỗi Cơ quan. Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết Việt Nam đã ban hành Luật sửa đổi một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Kinh doanh bảo hiểm trong năm 2019 nhằm thực thi các cam kết có hiệu lực thi hành ngay của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Việt Nam cũng bắt đầu triển khai Hệ thống La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, sau hơn nửa năm kể từ ngày Thỏa ước La Hay có hiệu lực tại Việt Nam.

Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã nhận được 99 đơn có chỉ định Việt Nam đã vào pha quốc gia với tổng số 180 kiểu dáng công nghiệp. Cục trưởng Đinh Hữu Phí vui mừng chia sẻ với Cục trưởng DKPTO về việc Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/8/2019 và đã được các bộ, ngành hưởng ứng triển khai trên cơ sở kế hoạch của từng cơ quan.

Nhằm triển khai Chiến lược, Cục Sở hữu trí tuệ đã bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ, trong đó có Dự án xây dựng hệ thống WIPO IPAS, nâng cấp hạ tầng trang thiết bị và triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 cho phép người nộp đơn nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp trực tuyến.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Cục trưởng nhất trí sẽ giao cho cấp kỹ thuật nghiên cứu, đề xuất lĩnh vực hợp tác để xây dựng nội dung cho dự án mới trên cơ sở thế mạnh của DKPTO và nhu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Hà Vân