Vinamilk

Nội chiến Ocean Group: Sắp bãi nhiệm thành viên HĐQT vì gian dối, giả mạo giấy tờ

(SHTT) - Không chỉ bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương – thành viên HĐQT vì hành vi gian dối, chia rẽ nội bộ, đại hội cổ đông bất thường sắp tới Ocean Group sẽ còn bãi nhiệm cả ông Hà Trọng Nam - Phó Chủ tịch HĐQT vì chây ì khoản nợ 627 tỷ đồng với công ty con tới 10 năm không trả.

Hơn 10% cổ phần của nhóm 6 cổ đông triệu tập đại hội bất thường

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – Mã: OGC) vừa công bố thông tin triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 24/4 tới đây.

Đáng chú ý, việc triệu tập đại hội bất thường do nhóm cổ đông gồm 6 thành viên với tổng số cổ phần nắm giữ 6 tháng liên tục là gần 30,9 triệu cổ phần, chiếm gần 10,3% số vốn với đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông là ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội cổ đông bất thường tới đây sẽ tiến hành bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể:

Với Hội đồng quản trị:

- Bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Hương – thành viên HĐQT

- Bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam – Phó Chủ tịch HĐQT đã miễn nhiệm vào ngày 15/8/2018

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm ngày 20/8/2018

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Giang Nam – thành viên HĐQT độc lập

Với Ban kiểm soát, trình cổ đông miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát bổ nhiệm ngày 20/8/2018

Ocean Group dự kiến sẽ bầu bổ sung  1 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ông Nguyễn Thành Trung – thành viên HĐQT và ông Nguyễn Giang Nam – thành viên độc lập HĐQT cùng ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm soát đã có đơn đề nghị đại hội cổ đông xem xét từ nhiệm vào ngày 23/1/2019.

Bãi nhiệm bà Hương vì gian dối, giả mạo giấy tờ và chia rẽ nội bộ

Đáng chú ý, tại đại hội cổ đông bất thường Ocean Group sẽ tiến hành bãi nhiệm chứ không phải miễn nhiệm bà Hương -  thành viên HĐQT và ông Nam - Phó Chủ tịch.

Nhóm cổ đông triệu tập đại hội bất thường đưa ra lý do bãi nhiệm bà Hương vì ngày 15/8/2018 Công ty đã tiến hành tổ chức đại hội thường niên triệu tập lần 3 trong đó có việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thay đổi thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Căn cứ phiên họp ngày 15/8/2018 Chủ tịch HĐQT đã thay mặt đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết số 002. Sau khi Nghị quyết được ban hành, người đại diện theo ủy quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã nộp hồ sơ yêu cầu Tòa án Nhân dân quận Ba Đình tuyên hủy Nghị quyết nêu trên và được Tòa án thụ lý.

Ngày 3/10/2018, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114 sau đó lại tiếp tục ban hành quyết định thay đổi biện pháp tạm thời số 146 ngày 18/10/2018 để "yêu cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 002 liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. Trong quyết định này Tòa án nhân dân quận Ba Đình không ghi rõ việc chấm dứt và/hoặc khôi phục tư cách thành viên HĐQT của Ocean  Group.

Số lượng thành viên HĐQT và tư cách thành viên HĐQT chỉ có thể xác định sau khi có quyết định có hiệu lực của Tòa án thẩm quyền (quyết định hủy hoặc không hủy Nghị quyết số 002). Do đó, quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146 không thể khôi phục tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam".

Tuy nhiên khi chấp hành quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146, bà Lan Hương đã yêu cầu Hội đồng quản trị phải khôi phục tư cách thành viên HĐQT với ông Nam.

Ngày 18/10/2018, hai thành viên HĐQT là bà Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT. Ngày 24/10/2018, Chủ tịch đã gửi thông báo mời họp HĐQT tới hai bà và các thành viên liên quan với nội dung cuộc họp sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 26/10/2018 theo đúng yêu cầu.

Ngày 26/10/2018, do không xác định được tư cách thành viên tham dự cuộc họp HĐQT sau khi khai mạc và nêu rõ lý do, Chủ tịch HĐQT đã tuyên bố tạm dừng cuộc họp. Cùng ngày, bà Hương và bà Lan đã ký gửi thông báo triệu tập cuộc họp HĐQT để quyết định các vấn đề liên quan tổ chức và quản lý điều hành của Tập đoàn.

Ngày 2/11/2018, bà Hương và bà Lan đã tiếp tục gửi thông báo triệu tập lần 2 cuộc họp HĐQT, theo đó đề nghị họp vào ngày 6/11/2018.

Sau khi nhận được các thông báo triệu tập họp, ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT đã có các văn bản trả lời về việc bà Lan và bà Hương không có quyền thay thế HĐQT triệu tập họp HĐQT và khẳng định thông báo triệu tập họp của hai bà là bất hợp pháp, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tuy nhiên ngày 6/11/2018, bà Hương và bà Lan vẫn tiến hành họp HĐQT mà không có mặt Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT ông Lê Quang Thụ và bà Nguyễn Thị Dung – thành viên HĐQT với nội dung nêu trên. Tại phiên họp bà Hương đã tự coi ông Nam là thành viên HĐQT để xác định đủ số lượng thành viên HĐQT tối thiểu dự họp.

Sau đó, bà Hương đã lập và nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn đến phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội nhằm thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Lê Quang Thụ sang bà Hương.

Hành vi này của bà Hương có dấu hiệu gian dối, giả mạo hồ sơ giấy tờ liên quan đến người đại diện pháp luật đồng thời gây mất đoàn kết và chia rẽ nội bộ HĐQT.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, nhóm cổ đông triệu tập đại hội bất thường năm 2019 xem xét bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với bà Hương.

6_ahwc

Nội chiến Ocean Group sẽ diễn ra rất căng thẳng trong đại hội bất thường tới đây 

Anh trai ông Hà Văn Thắm nợ 627 tỷ đồng gần 10 năm không chịu trả

Đối với việc bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT cuả ông Hà Trọng Nam – anh trai ông Hà Văn Thắm với lý do tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 ông Nam đang có khoản nợ tồn đọng với giá trị gần 627 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (công ty con của Ocean Group).

Trong thời gian là thành viên HĐQT, ông Nam cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã: OCH). Tuy nhiên ông Nam đã cố tình không hoàn trả các khoản công nợ cho Công ty và phía Công ty đã trích lập 100% dự phòng khoản công nợ.

Các khoản nợ của ông Nam với OCH bắt đầu phát sinh và được phản ánh trong nhiều kỳ báo cáo tài chính từ năm 2010 đến nay. Tại nhiều kỳ hợp đại hội cổ đông Tập đoàn đã có ý kiến về khoản nợ này và tính pháp lý trong việc trích lập dự phòng cũng như đề nghị HĐQT của Ocean Geoup cần thực hiện xem xét lại.

Song đến thời điểm hiện tại, khoản công nợ trên  của ông Nam vẫn chưa được hoàn trả. Hành vi này của ông Nam không chỉ gây thiệt hại trực tiếp đến OCH mà còn gây thiệt hại cho Tập đoàn Ocean.

Liên quan đến tư cách thành viên HĐQT, tại phiên họp đại hội thường niên 2018 ông Nam đã bị đại hội cổ đông thông qua việc bãi nhiệm/miễn nhiệm. Tuy nhiên hiện nay Nghị quyết đại hội thường niên năm 2018 của Ocean Group đang bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146 yêu cầu tạm dừng một số nội dung Nghị quyết số 002 liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Do đó, để hạn chế các vấn đề tranh chấp pháp sinh liên quan đến tư cách thành viên HĐQT của ông Nam, nhóm triệu tập đại hội cổ đông bất thường trình cổ đông xem xét bãi nhiệm.

Hoàng Kiều


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE