Vinamilk

Công ty Cổ phần Nông dược HAI gây sốc khi công bố lỗ gấp 16 lần sau kiểm toán

(SHTT) - Mới đây, Công ty CP Nông Dược HAI, đơn vị thành viên của Tập đoàn FLC, báo lỗ ròng hơn 71 tỷ đồng, gấp 16 lần so với con số 4,5 tỷ mà công ty tự lập.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất năm 2018 mà CTCP Nông Dược HAI vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 1.000 tỷ đồng ( giảm 41,86% so với năm 2017).

Trong khi đó, giá vốn hàng bán cao cộng thêm khoản giảm trừ doanh thu tăng đột biến do hàng bán bị trả lại (từ 317 triệu đồng năm 2017 lên 22,5 tỷ đồng cuối năm 2018) khiến Nông dược HAI chỉ còn 30,28 tỷ đồng lãi gộp ( giảm 84,6% so với cùng kì), không đủ để công ty bù đắp các khoản chi bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Anh 1

 Theo Giải trình KQKD HN năm 2018 so với 2017 của công ty

Mặc dù trong năm 2018, Nông dược HAI cũng đã ghi nhận 1 khoản doanh thu tài chính gần 60 tỷ đồng (không được thuyết minh cụ thể trong BCTC) nhưng vẫn không đủ để bù đắp vào chi phí. Do đó, số lỗ ròng mà HAI ghi nhận trong năm 2018 sau kiểm toán lên đến 71 tỷ đồng.

Đây là mức lỗ lớn nhất của CTCP Nông dược HAI trong suốt những năm qua.

Do đâu HAI báo lỗ nặng sau kiểm toán?

Theo giải trình của Nông dược HAI toán trong văn bản gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 10/4/2019, tổng doanh thu hợp nhất 2018 giảm so với 2017 là do sản lượng hàng hóa tiêu thụ năm 2018 giảm so với cùng kì năm trước.

Về việc lỗ nặng trong năm 2018, lãnh đạo công ty cho biết là do việc loại trừ khoản lãi thu được từ việc chuyển nhượng 15% số vốn góp của công ty mẹ HAI cho một số cổ đông thiểu số theo phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất quy định tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC, số tiền trên 68 tỷ đồng. Tuy nhiên số lãi từ việc chuyển nhượng vốn góp này vẫn được công ty mẹ ghi nhận đầy đủ.

Anh 2 (1)

Theo Giải trình KQKD HN năm 2018 so với 2017 của công ty 

Bên cạnh đó, về sự thay đổi của doanh thu tăng mạnh sau kiểm toán, Nông dược HAI giải thích do “nhầm lẫn” trong việc hợp nhất doanh thu của các công ty con.

Đáng chú ý, giải trình của ban lãnh đạo công ty về lý do dẫn đến khoản chênh lệch lớn giữa số lỗ ròng trước và sau kiểm vẫn còn khá mập mờ, chưa có giải thích rõ ràng.

Trong năm 2018, CTCP Nông dược HAI đã có 3 lần bị nhắc nhở về việc công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên và phải tới ngày 21/12/2018, Nông dược HAI mới hoàn thành việc công bố thông tin kể trên.

Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã ra quyết định đưa cổ phiếu HAI của CTCP Nông dược HAI vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 16/11/2018 do liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quyết định của HOSE, cổ phiếu HAI chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận kể từ ngày 16/11/2018.

Anh 3.1

 Biểu đồ giá cổ phiếu HAI 6 tháng gần đây

Mặc dù nhận được sự “hỗ trợ” từ Tập đoàn FLC nhưng hiện tại, sau nhiều đợt lao dốc, thị giá HAI chỉ đạt mức dưới 1.900 đồng/cổ phiếu.

Lê Na