Vinamilk

Chương trình truyền hình Thương hiệu Việt, Hàng Việt với cuộc sống số 18

(SHTT) - Chương trình truyền hình Thương hiệu Việt, Hàng Việt với cuộc sống - Sctv HD Phụ nữ & gia đình. Chủ đề: Xu hướng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Số phát sóng 18.