Sea Bank

Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định: KH-CN và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt để phát triển bền vững

(SHTT) - Tại buổi hội thảo 'Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững', Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định nhấn mạnh KH-CN và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho đất nước.

Theo thông tin đưa ra tại Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”, các diễn giả cho biết, phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách, là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển xã hội. Phát triển bền vững là bảo đảm hài hoà các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, giữ vai trò định hình, định hướng cho sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu được xác lập.

Để làm được điều đó, Việt Nam cần có những chủ chương, chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho khoa học, công nghệ phát triển tốt hơn nữa.

Thu truong Le Xuan Dinh

 Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định tại  Hội thảo 'Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững'

Chia sẻ tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định cho biết: Trong Kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KH-CN và đổi mới sáng tạo được khẳng định và nhấn mạnh.

Cụ thể, KH-CN và đổi mới sáng tạo là động lực chính cho phép và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế thịnh vượng, bao trùm và bền vững với môi trường.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh KH-CN và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; cung cấp giải pháp giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia.

oi thao

Toàn cảnh hội thảo 'Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững'

Hội thảo “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được Bộ KH-CN tổ chức vào chiều 29/11, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ KH-CN và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất.

Huế Nguyễn


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE