Vinamilk

Thành tích của Sở KH&CN Ninh Bình trong việc phát triển tài sản trí tuệ

(SHTT) - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí đánh giá cao vai trò của Sở KH&CN Ninh Bình và những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã thăm và làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Ninh Bình nhằm trao đổi chính sách, biện pháp tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc giữa Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) và Sở Khoa học công nghệ tỉnh Ninh Bình, đồng chí Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH&CN Ninh Bình đã báo cáo về hoạt động SHTT của tỉnh.

so huu tri tue

 Thành tích của Sở KH&CN Ninh Bình trong việc phát triển tài sản trí tuệ

Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2020, Sở đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020 và xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 13/10/2017 về thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND. Kết quả, đã thực hiện hỗ trợ xác lập quyền SHCN đối với 01 sáng chế, 24 kiểu dáng công nghiệp, 187 nhãn hiệu và hỗ trợ xây dựng hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu và thiết kế kênh thông tin cho 34 tổ chức.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai 16 dự án phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của Ninh Bình, bao gồm: ngao Kim Sơn, gạo Hương Bình, cói mỹ nghệ Kim Sơn, đá mỹ nghệ Ninh Vân, cá Tràu tiến Vua, thêu ren Văn Lâm - Ninh Hải, cơm cháy Ninh Bình, mắm tép Gia Viễn, khoai lang Hoàng Long, khoai sọ Yên Quang, mật ong Cúc Phương, trạch tả Ninh Bình, đào phai Tam Điệp, chè trại Quang Sỏi và 02 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý gồm dứa Đồng Giao và dê núi Ninh Bình. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ đã tăng giá trị bước đầu từ 5-15%, góp phần mở rộng sản xuất, khẳng định được thương hiệu và nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đặc trưng của Ninh Bình.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị, tổ chức thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về sở hữu trí tuệ; chủ động trong việc khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với các tác giả sáng kiến, góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động sáng tạo trong nhân dân. Đặc biệt, bước đầu làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí đánh giá cao vai trò của Sở KH&CN Ninh Bình và những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là việc tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh ban hành và triển khai Nghị quyết số 22 và Kế hoạch số 116.

Mai Hà