Vinamilk

Sôi động chuyên đề “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ” tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng

(SHTT) - Ngày 04/12/2019, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng và Khoa Luật trường Đại học Duy Tân đã phối hợp tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ”.

 Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng chiếm vị trí quan trọng và theo đó, thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến, phức tạp hơn. Vấn đề xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường giáo dục đại học cũng trở thành một vấn đề nhức nhối, khó kiểm soát. Buổi nói chuyện chuyên đề “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ” được thực hiện nhằm tuyên truyền kiến thức về sở hữu trí tuệ, khuyến khích sinh viên tiếp cận thông tin, đề cao ý thức tôn trọng và biết cách bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong học tập cũng như trong cuộc sống thường ngày.

 

5

Đại diện VPĐD Cục SHTT tại TP Đà Nẵng và các giảng viên Khoa Luật trường ĐH Duy Tân 

Tại buổi nói chuyện, ThS. Ngô Phương Trà - Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Đà Nẵng đã trình bày các vấn đề tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ, giúp sinh viên có được kiến thức nền tảng về quyền sở hữu trí tuệ và tài sản sở hữu trí tuệ, nhận thức được vai trò của sở hữu trí tuệ trong cuộc sống.

3

 Sinh viên tích cực tham gia thảo luận 

Các vị khách mời đã nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động giảng dạy nghiên cứu tại nhà trường và khuyến khích các sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích sinh viên có ý thức tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng như không ngừng nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo.

1

BTC và sinh viên ghi hình lưu niệm sau buổi nói chuyện 

“Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ” là một hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển nhận thức trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt là trong môi trường giáo dục đại học - nơi tập trung các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo đội ngũ lao động trí thức cho tương lai.

Đức Cần - Đoàn Tâm