Vinamilk

Những cảnh móc túi tinh vi nơi công cộng

(SHTT) - Các nhóm trộm hiện hoạt động ngày càng tinh vi và chúng thường tụ tập ở những nơi công cộng, cổng bệnh viện, trường học để móc túi người dân. Dưới đây là một vài dàn cảnh móc túi khá tinh vi của các nhóm trộm được quay lại.