SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 07/06/2023

SO HUU TRI TUE

Đời sống sáng tạo 9 tháng trước
Theo truyền thống văn hoá người Việt, lễ Vu Lan có nghi thức bông hồng cài áo như một cách để bày tỏ hiếu kính với cha mẹ, dù đấng sinh thành vẫn còn hay đã khuất.