SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 01/12/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Hà Nội: Kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện Chương trình 07 - CTr/TU của Thành ủy

07:03, 24/09/2023
(SHTT) - Ngày 20/9/2023, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Chương trình 07 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025” đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị Quận ủy Đống Đa, Huyện ủy Thường Tín, Sở Thông tin và Truyền thông.

Mục đích của cuộc kiểm tra nhằm giúp Thành phố đánh giá công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU; việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, đề án cụ thể hóa nội dung chương trình tại các địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chương trình của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện chương trình.

Công tác kiểm tra tập trung vào việc đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp.

Việc tiến hành kiểm tra sẽ giúp đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức và chất lượng quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

209.02

 

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo  Chương trình 07 - CTr/TU làm Trưởng đoàn. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó  Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07 - CTr/TU  làm Phó Trưởng đoàn..

Tham gia Đoàn kiểm tra còn có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 07 - CTr/TU cùng  đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã được nghe đại diện các đơn vị được kiểm tra báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chương trình 07 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025” tại địa phương, đơn vị mình giai đoạn 2021 - 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Đại diện các đơn vị tham gia Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các đơn vị được kiểm tra trong việc triển khai, thực hiện Chương trình 07 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025” tại địa phương, đơn vị mình. Các đơn vị đều triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình 07 - CTr/TU một cách nghiêm túc, bài bản, tới cấp ủy các cấp. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các nội dung của Chương trình 07, cũng như nâng cao nhân thức của nhân dân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ý kiến của thành viên Đoàn Kiểm tra đề nghị các đơn vị được kiểm tra tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, từ đó định hướng, đề xuất, hướng dẫn tăng cường thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tham mưu với Thành ủy, UBND, trình Trung ương các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trên địa bàn Thành phố.

209.06

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Doãn Toản UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó  Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07 - CTr/TU đề nghị các đơn vị khi triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình 07 - CTr/TU cần có cách tiếp cận mới. Cần xác định rõ tiềm năng phát triển, cũng như những nguy cơ, thách thức của từng địa phương, đơn vị .Từ đó, đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giải quyết những vấn đề của địa phương, đơn vị mình. Thông qua phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện các mục tiêu của Chương trình 07 - CTr/TU.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng lưu ý các đơn vị được kiểm tra cần chú ý đến khu vực ngoài nhà nước trong việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí nhấn mạnh đây là khu vực mà hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực nhất, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội của Thành phố.

209.07

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07 - CTr/TU đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nhận thức, cố gắng, nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông, Quận ủy Đống Đa và Huyện ủy Thường Tín trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình một cách đồng bộ, trách nhiệm, nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế lớn nhất trong thực hiện  Chương trình 07 trong thời gian qua là nhận thức về tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như cách tiếp cận và xác định những nội dung cần triển khai để thực hiện Chương trình 07 của lãnh đạo và cấp ủy các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh lại việc đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được xác định tiến hành trên toàn địa bàn Thành phố chứ không chỉ riêng một ngành hay địa phương nào và phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị được kiểm tra bám sát nội dung Chương trình 07,  đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị để thực hiện, hoàn thành các mục tiêu Chương trình 07 đã đặt ra. Bên cạnh đó cần rà soát, xác định những điểm nghẽn, những vấn đề trong quá trình phát triển cần phải giải quyết bằng khoa học và công nghệ, bằng nâng cao hiệu quả quản trị thông qua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trên cơ sở đó chủ động làm việc với các sở, ngành để đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào giải quyết các vấn đề từ thực tiễn

Đồng chí Nguyễn Văn Phong  đặc biệt yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp tục tham mưu cho thành phố các nội dung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với hoạt động  nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, khẳng định: tầm nhìn và tham vọng của Chương trình Chương trình 07 - CTr/TU là cực kỳ lớn. Đã trải qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, trong thời gian tới, chúng ta cần phải xác định các giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Chương trình 07 - CTr/TU đã đề ra “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy và những ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn Kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Quận ủy Đống Đa và Huyện ủy Thường Tín đã cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng như tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn Kiểm tra và tổ chức thực hiện ngay những nhiệm vụ theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, cũng như các sở, ban, ngành, quận, huyện, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các nhà khoa học tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025.

Lường Linh

 

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 30/11, tại Thái Bình, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Nhà Hàng Lan Ngan, quán cơm bình dân nổi tiếng ở Xứ Thanh đang nhờ cơ quan chức năng và cộng đồng mạng tìm vị khách đến nhà hàng ăn trưa hết 270.000 đồng, nhưng khi thanh toán chuyển khoản nhầm thành 270 triệu đồng.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã; các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng 30/11, tại TP Móng Cái, Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 với chủ đề: “Hợp tác hữu nghị - Liên kết phát triển” chính thức khai mạc.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 25/11 vừa qua, hơn 200 cán bộ nhân viên Tập đoàn TH đã cùng nhau tham dự sự kiện Tô cam cùng TH 2023 tại Nghệ An. Tại đây, họ đã được cập nhật nhiều thông tin, kiến thức về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và các biện pháp phòng, chống QRTD nơi làm việc.