Vinamilk

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Phú Yên cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Sáng 9-12, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu của Quốc hội đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã vượt qua khó khăn, thách thức, có những việc làm năng động, sáng tạo, mang tính đột phá, đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, Phú Yên có 11/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được thực hiện tốt, khả năng đạt và vượt chỉ tiêu. Tốc độ tăng GDP bình quân trong 3 năm (2011-2013) đạt 11,78%; sản xuất công nghiệp – xây dựng phát triển khá.

Tuy nhiên, Phú Yên là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo còn cao (13%), vẫn còn là tỉnh khó khăn, người dân dựa vào nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt) là chủ yếu, đời sống chưa đạt mức trung bình của cả nước. Công nghiệp và các ngành dịch vụ phát triển chưa mạnh; nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng khá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lưu ý Phú Yên cần tập trung vào các khâu đột phá; đặc biệt là chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế hành chính. Chú trọng phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ, trong đó cần lựa chọn các ngành công nghiệp và dịch vụ thật căn cơ để đầu tư phát triển một cách đồng bộ; giải quyết tốt “bài toán” về kinh tế biển, nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ. Trong xây dựng nông thôn mới cần tập trung chủ yếu vào việc ăn ở, học hành, đi lại, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa của nhân dân. Chú trọng xây dựng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quốc phòng – an ninh đã tốt thì làm cho tốt hơn.

Chiều cùng ngày, tại Trường đại học Phú Yên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đại biểu Quốc hội cùng đi trong đoàn cũng đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ ngành giáo dục và giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

TAGS: