Vinamilk
Những điều chưa biết về giới hạn quyền tác giả

Những điều chưa biết về giới hạn quyền tác giả

Câu hỏi: Sau khi đăng ký bản quyền tác giả thì hồ sơ đăng ký bản quyền nhãn hiệu tác giả có rất nhiều quyền lợi được luật pháp công nhận và bảo vệ đó gọi là quyền tác giả. Tuy nhiên, bên cạnh những quyền tác giả, cũng có các giới hạn quyền tác giả. Vậy những giới hạn quyền tác giả là gì?

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE