Giấc mơ sữa Việt Nam

9 tháng đầu năm: Lợi nhuận của Xây dựng Hòa Bình giảm mạnh, nợ vay vượt mốc 5.000 tỷ đồng

(SHTT) - Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hòa Bình tăng 17% so với cùng kỳ lên mức 12.767 tỷ đồng tuy nhiên do các chi phí đồng loạt tăng cao nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ hoàn thành xấp xỉ 47% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

 Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hòa Bình tăng 17% so với cùng kỳ lên mức 12.767 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí đồng loạt tăng cao khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Hòa Bình chỉ đạt lần lượt 638,7 và 501,4 tỷ đồng, tương đương giảm 18,5% và 18,6% với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời hoàn thành xấp xỉ 47% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

hbc2 (1)

 

Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 và 9 tháng đầu năm với kết quả kinh doanh không như mong đợi.

Theo đó, tính riêng quý III, Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần tăng 11,5% lên 4.688 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp đạt 480,2 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu tài chính giảm gần 20% còn 23,1 tỷ đồng, lãi trong công ty liên kết giảm xuống dưới 1 tỷ, lợi nhuận khác đạt 3,3 tỷ, giảm 90% so với Quý III/2017.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý bán hàng tăng lần lượt 18,8% và 88,4% khiến lợi nhuận sau thuế Quý III của Hòa Bình chỉ còn 203,9 tỷ đồng, sụt giảm 14,3% so với Quý III/2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hòa Bình tăng 17% so với cùng kỳ lên mức 12.767 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí đồng loạt tăng cao khiến lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Hòa Bình chỉ đạt lần lượt 638,7 và 501,4 tỷ đồng, tương đương giảm 18,5% và 18,6% với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, năm 2018, Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 20.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả 9 tháng trên, đến nay, Hòa Bình mới hoàn thành xấp xỉ 47% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

hbc (1)

 Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2018 Hòa Bình

Tính đến 30/9/2018, Hòa Bình có tổng tài sản đạt mức 15.339 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho tăng 57% lên 1.874 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 400 tỷ lên 3.626 tỷ đồng, trong khi phải thu theo tiến độ hợp đồng tăng gần 1.400 tỷ lên 6.070 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chính là do cách hoạch toán doanh thu theo tiến độ, mặc dù chưa thu được dòng tiền của Hòa Bình. Trung bình ba quý đầu 2018, tỷ lệ khoản phải thu ngắn hạn/tổng tài sản lên tới gần 70% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của doanh nghiệp này cũng tăng 8,6% lên mức 12.531 tỷ đồng gấp 4,4 lần vốn chủ sở hữu, trong đó, riêng nợ ngắn hạn chiếm tới 77%. Tính đến cuối quý III, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn của Hòa Bình lần lượt là 10.900 tỷ đồng và 626 tỷ đồng. 

Ngoài ra, tổng vay và nợ thuê tài chính của công ty cũng tăng 440 tỷ so với đầu năm lên mức 5.052 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản. Vốn điều lệ của Hòa Bình đạt 1.948 tỷ đồng, tăng 650 tỷ đồng sau khi công ty thực hiện chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%.

hbc1 (1)

Nguồn: BCTC hợp nhất Quý III/2018 Hòa Bình 

Ánh Phượng