SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/09/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) – Vừa tìm được Tổng Giám đốc sau hơn 2 năm khuyết vị trí này, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Exinbank) đã đối diện với cáo buộc bội tín, gây thiệt hại cho đối tác, đồng thời có hành vi gian dối, đổ lỗi nhằm thoái thác trách nhiệm của một số cán bộ quản lý tại ngân hàng này.