Vinamilk
10 doanh nhân có sức ảnh hưởng mạnh nhất thế giới

10 doanh nhân có sức ảnh hưởng mạnh nhất thế giới

Với khả năng dẫn dắt thị trường, hình thành nên những ý tưởng và các chính sách tiên phong, các doanh nhân hàng đầu thế giới luôn là tâm điểm chú ý trên thị trường. Sau đây là 10 người như vậy.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE