Vinamilk

HS, SV nghèo được nộp chậm học phí 3 tháng theo quy định

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại một số địa phương. Theo đó, HS, SV thuộc diện này được nộp chậm học phí 3 tháng theo quy định.

Bộ GD-ĐT vừa phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đi kiểm tra thực tế việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại một số địa phương trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trong quá trình kiểm tra, Bộ thấy việc thực hiện xác nhận Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa nghiêm túc, chưa đúng với quy định của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 29). Thậm chí, nhiều cơ sở xác nhận tràn lan cho học sinh, sinh viên; cá biệt có cơ sở còn ký khống giấy xác nhận để học sinh, sinh viên tự điền các thông tin còn lại; nhiều cơ sở ngoài công lập cũng thực hiện ký xác nhận cho học sinh, sinh viên… Điều này đã gây khó khăn cho các Phòng lao động-thương binh và xã hội cấp huyện trong việc chi trả tiền miễn, giảm học phí, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học thuộc diện chính sách.

Để thực hiện đúng quy định của Thông tư liên tịch số 29, Bộ GD-ĐT yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện ngay một số nội dung như: Thực hiện nghiêm túc việc ký xác nhận Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo đúng mẫu biểu và thời gian quy định tại Thông tư liên tịch số 29.

Hàng năm, vào mỗi học kỳ theo thời gian quy định của Thông tư liên tịch số 29, Thủ trưởng đơn vị xác nhận 1 lần vào Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí khi đã có đầy đủ thông tin trên đơn theo Mẫu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã xác nhận. Nếu học sinh, sinh viên bị mất hoặc thất lạc giấy xác nhận thì thực hiện cấp lại nhưng phải ghi rõ là cấp lần 2 hoặc lần 3…).

Thực hiện thu học phí chậm 3 tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí kể từ khi bắt đầu bước vào đầu học kỳ mới, để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có đủ thời gian nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ GD-ĐT để được xem xét, giải quyết.

 

TAGS: