Vinamilk

Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

Câu hỏi: Xin chào luật sư tư vấn. Tôi tên Đức. Tôi được biết là cam Cao Phong ở Hòa Bình đã đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Vậy luật sư có thể tư vấn cho tôi về điều kiện về địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý được không? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Căn cứ pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Một chỉ dẫn địa lý được bảo hộ khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Trong đó điều kiện về địa lý có liên quan đến chỉ dẫn địa lý mà bạn muốn biết được quy định cụ thể tại Điều 82 Luật Sở hữu trí tuệ:

“Điều 82. Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

1. Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

2. Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

3. Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.”

Như vậy yếu tố địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý được bảo hộ phải đáp ứng 03 điều kiện trên, nếu không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ thì chỉ dẫn địa lý đó không được bảo hộ.

Theo Luật Việt Phong - Phòng tư vấn sở hữu trí tuệ