điều kiện địa lý - các bài viết về điều kiện địa lý, tin tức điều kiện địa lý

  • Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

    Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

    Tin tức

    Câu hỏi: Xin chào luật sư tư vấn. Tôi tên Đức. Tôi được biết là cam Cao Phong ở Hòa Bình đã đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Vậy luật sư có thể tư vấn cho tôi về điều kiện về địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý được không? Xin cảm ơn.